Ögeler etikete göre görüntüleniyor: YKS

Cuma, 10 Kasım 2017 02:33

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı Nedir?

2017 - 2018 Yılında yapılacak üniversiteye giriş sınavın yeni adı "Yükseköğretim Kurumları Sınavı" oldu. Adaylar iki ayrı oturumda iki ayrı teste katılacak. İlk oturum "Temel Yeterlilik Testi" adayların seviyesini ölçecek olan Türkçe ve Temel Matematik sorularından oluşacak. YKS Sınavı Haziran ayı içerisinde okullar kapandıktan sonra bir hafta sonu yapılacak. İkinci oturum öğlen molasının ardından aynı gün öğleden sonra Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri alanlarında yapılacak.

 • Dil alanından tercih yapmak isteyenler ise Pazar günü yapılacak olan dil sınavına katılacaklar.
 • Yabancı Dil'de soru sayısı 80 olacak.
 • Dil sınavına girecek adaylar öncelikle ilk oturuma girmek zorundalar.
 • İlk oturum tüm adaylar için zorunlu olacak ve sorular MEB'in ortak müfredatı içerisinden seçilecek.
 • İlk oturuma girecek adaylar 40 Türkçe, 40 Matematik, 20 Fen bilimleri, 20 Sosyal bilimler sorularından sınav olacaklar.
 • İkinci oturumdan önce adaylar için öğlen arası verilecek.
 • Türkçe ve Matematik sorularının ağırlığı eşit olacak.
 • İlk oturuma giren adaylar önlisans bölümlerinden tercih yapabilecek.
 • Tercih için adayların en az 150 puan alması gerekiyor.
 • İlk oturumdan 180'den fazla puan alan adaylar lisans bölümlerinden tercih yapabilecek.
 • Temel Yeterlilik Testi'nden alınan 200 puanın 2 yıllık geçerliliği olacak.
 • Adaylar isterse bir sonraki sene puanlarını kullanabilecekler.
 • Adayların aynı puanı kullanabilmeleri için tercih yapmamış olmaları gerekiyor.
 • İkinci oturumda Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya'dan 40, Sosyal Bilimleri 40, Matematik 40 ve Fen Bilimleri 40 sorudan oluşacak.
 • Oturumların süresi daha sonra belirlenecek.
 • İkinci oturumda Sözel Bölümler için Edebiyat-Coğrafya'nın yüzde 50 Sosyal Bilimlerin yüzde 50 ağırlığı olacak.
 • Sayısal için Matematik yüzde 50, Fen Bilimleri yüzde 50, Eşit ağırlıkta da Matematik ve Türkçe yüzde 50 ağırlıklara sahip olacak.
 • Lisans yerleştirme puanı hesaplanırken Temel Yeterlilik Testi'nin ağırlığı yüzde 40 ikinci oturumun ağırlığı yüzde 60 olacak.
Yayınlandığı Kategori Boğaziçi Rehberlik
Cumartesi, 21 Ekim 2017 19:44

YKS Nedir?

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAV SİSTEMİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Yüksek öğretim kurumları sınav sistemi YKS'nin ilk oturumu olan TYT ile ilgili değişiklikler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

1. Yeni sistem ile önceki sistem arasındaki farklılıklar nelerdir?

 • Sınavın uygulanışı bakımından

    Sınavın Uygulanması

 Önceki Sistem

 Yeni Sistem

    Aylar

Mart-Haziran

Haziran

    Hafta sonu

3

1

   Gün

3

1

   Oturum

6

3

   Puan Türü

18

5

   Baraj Puan

150/180

150/180

 •  Sınavın içeriği ve soru sayısı bakımından

 

 Birinci Oturum

 İkinci Oturum

Önceki Sistem

-Türkçe

-Temel Matematik

-Fen Bilimleri

-Sosyal Bilimler

(Toplam Soru Sayısı: 160)

-Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1

-Matematik

-Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji)

-Sosyal Bilimler-2

(Tarih-2, Coğrafya-2, Felsefe Grubu, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ) (Toplam Soru Sayısı: 340)

 

Yabancı Dil Oturumu (Toplam Soru Sayısı: 80)

Yabancı Dil Oturumu

(Toplam Soru Sayısı: 80)

 Yeni Sistem

Birinci Oturum (TYT)

İkinci Oturum

 

Türkçe (40 Soru)

Temel Matematik (40 Soru)

Sosyal Bilimler

 • Coğrafya (5 Soru)
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (5 Soru)
 • Felsefe (5 Soru)
 • Tarih (5 Soru)

Fen Bilimleri

 • Biyoloji (6 soru)
 • Fizik (7 Soru)
 • Kimya (7 Soru)

(TYT Toplam Soru Sayısı: 120 Süre: 135dk.) 

*Bütün adayların TYT’ye girmesi zorunludur.

-Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1 (Tarih-1, Coğrafya-1)

-Matematik

-Sosyal Bilimler-2

(Tarih-2, Coğrafya-2, Felsefe Grubu, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi )

-Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji)

(Toplam Soru Sayısı: 160)

 

Yabancı Dil Oturumu (Toplam Soru Sayısı: 80)

Yabancı Dil Oturumu

(Toplam Soru Sayısı: 80)

 

2. Temel Yeterlilik ne demektir?

Temel Yeterlilik, adayların sözel ve sayısal alanlarda sahip olmaları beklenen bilgi, beceri ve yetkinlikleri kapsar.

3. Temel Yeterlilik Testi (TYT) hangi alanlardan soruları içerecektir?

 • TYT’ de Türkçe ve Temel Matematik alanları ile ilgili sorular yer almaktadır.
 • Türkçe Testinde; Türkçeyi doğru kullanma, okuduğunu anlama ve yorumlama, kelime hazinesi, temel cümle bilgisi ve imla kurallarını kullanma becerileri ölçülecektir.
 • Temel Matematik Testinde; Temel Matematik kavramlarını kullanma ve bu kavramları kullanarak işlem yapma, temel matematiksel ilişkilerden yararlanarak soyut işlemler yapma, temel matematik prensiplerini ve işlemlerini gündelik hayatta uygulama becerileri ölçülecektir.

4. TYT’nin geçen seneki YGS’den farkı nedir?

 • TYT ile YGS arasındaki en önemli farklılık, TYT’nin yeterliliğe dayalı bir değerlendirmeyi esas almasıdır.
 • TYT, farklı lise türlerinde öğrenim gören ve farklı düzeydeki bütün adaylara uygulanacağından ve adayların bilgiden daha çok temel yeterlilikler bakımından değerlendirilmesi yönüyle daha kapsayıcı olup bütün adaylar için fırsat eşitliği sunmaktadır.
 • Dolayısıyla bu sistem, YGS’den bütünüyle farklı ve yeni bir sistemdir. Bunun örnekleri dünyada farklı ülke ve seçkin yükseköğretim sistemlerinde de mevcuttur.

5. TYT’nin Türkçe ve Temel Matematik esaslı olmasının ve kapsamında Sosyal Bilimler ile Fen Bilimleri’nin bulunmamasının sebebi nedir?

 • TYT’de adayın bilgisinin değil temel yeterliliklerin belirlenmesi esastır. Bu kapsamda bu testte Türkçe ve Temel Matematik sorularının yer alması hem sözel, hem de sayısal açıdan temel yeterlilikleri belirlemek için kâfi görülmektedir.
 • Diğer bir ifade ile MEB’in orta öğretime geçiş için yeterli kabul ettiği bütün derslerin kazanımlarının ve bu kazanımlara dair öğrenci başarısının bir daha sorgulanması yerine; temel yeterliliklerin genel çerçevesi ve kazanımları değerlendirilecektir. Dolayısıyla TYT, okul dışı öğrenme kaynaklarına bağımlılığı azaltacaktır.

6. TYT ile YGS puan türleri karşılaştırıldığında nasıl bir farklılık görülmektedir?

 • YGS’de 6 puan türü vardı (YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5, YGS-6).
 • TYT’de ise her adayın sadece bir puanı hesaplanacaktır. Bu puan, Temel Yeterlilik Testi Puanı (TYT-Puanı)’dır.

7. TYT sorularının içeriği ve dayandığı müfredatta değişiklik var mıdır?

 • Hayır. Adayların tabii olacağı müfredat, MEB’in ortak müfredatından seçilecektir.

8. Sistemin en özgün tarafı olan TYT’nin adaylarımız açısından avantajları nelerdir?

Yeni sistemin geçtiğimiz yıllarda uygulanan bütün sınav sistemlerinden ayrılan en önemli özellikleri;

 • Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nde tek tip Puan (TYT-Puanı) olması,
 • Adayların bu tek TYT-Puanı ile herhangi bir MYO programını tercih edebilmesine imkan tanıması,
 • Meslek lisesi mezunlarını yükseköğretime geçişe teşvik ediyor olması,
 • Adayları okul dışı öğrenme kaynaklarına yöneltmemesi.

9. Meslek Yüksekokullarında bir program tercih edebilmek için gerekli şart ve gerekli baraj puanı nedir?

 • Adayların TYT puanının 150 ve üzeri olması gerekir.
10. Lisans programlarını tercih edebilmek için gerekli baraj puanı nedir?
 • TYT’den en az 150 puan almak koşuluyla, adayın TYT puanı ile sınavın ikinci oturumundaki testlerden alacağı puanla birlikte hesaplanacak olan Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puanının en az birinin 180 puan olması gerekmektedir.
 • Adaylar, 180 ve üzerinde puan aldıklarında, ilgili puan türünde öğrenci kabul eden lisans programlarından tercih yapabilecektir.
11. Lisans programlarını tercih edebilmek için gerekli baraj puanı nasıl hesaplanır?
 • Sözel Puan: [Temel Yeterlilik Testi %40] + [(Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler-1 Testi (%50) + Sosyal Bilimler-2 Testi (%50)) %60]
 • Sayısal Puan: [Temel Yeterlilik Testi %40] + [(Matematik Testi (%50) + Fen Bilimleri Testi (%50)) %60]
 • Eşit Ağırlık Puanı: [Temel Yeterlilik Testi %40] + [(Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler-1 Testi (%50) + Matematik Testi (%50)) %60]
 • Dil Puanı: [Temel Yeterlilik Testi %40] + [Yabancı Dil Testi %60]
12. Sınavın ikinci oturumundan sonra elde edilecek puan türleri ile geçen sene uygulanan sınavlardaki puan türleri arasındaki ilişki nedir?
 • Geçen sene adaylar YGS sonrası lisans programlarına yerleşmek için ikinci aşamada Dil sınavı dışında LYS-1, LYS-2, LYS-3 ve LYS-4 olmak üzere 4 ayrı oturumda 4 sınava girmekteydi ve bu sınavlar sonrasında da 9 puan türü hesaplanmakta idi. Bu sene ise adaylar öğleden sonra Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Matematik, Sosyal Bilimler-2 ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan tek bir sınava girecekler ve sadece 3 puan türü hesaplanacaktır.
 • Geçen sene Türkçe-Sosyal (TS) olarak adlandırılan puan türüne, Sözel; Matematik-Fen (MF) olarak adlandırılan puan türüne, Sayısal; Türkçe-Matematik (TM) olarak adlandırılan puan türüne, Eşit Ağırlık puan türü karşılık gelmektedir.
13. Lisans programlarına yerleştirme için TYT Puanı ile Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil Puanlarının, yerleştirme puanı hesaplanırken yerleştirme puanına katkısı hangi oranda olacaktır?
 • Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda sabah ve öğleden sonraki oturumlardaki testlerin yerleştirme puanına etkisi, geçtiğimiz yıl uygulanan YGS ve LYS’de adayın yerleştirme puanına oransal etkisiyle aynıdır. Yani bütün adayların girmek zorunda olduğu ilk oturum sonrası alınacak TYT’nin katkısı % 40; Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil alanlarındaki testlerden elde edilecek puanların katkısı % 60’tır.
14. Adaylar ikinci oturumdaki testlerden hangilerini cevaplandırabilir?
 • Aday, yerleşmeyi hedeflediği programın puan türünü dikkate alarak, ilgili testlerdeki soruları cevaplandırabilir.

Aday, yerleşmeyi hedeflediği programın puan türünü dikkate alarak;

TESTLER

Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1

Sosyal Bilimler-2

Matematik

 Fen Bilimleri

Sözel Puan için

 

 

Sayısal Puan için

   

Eşit Ağırlık Puanı için

 

 

Sözel + Eşit Ağırlık Puanı için

 

Sayısal + Eşit Ağırlık Puanı için

 

Sözel + Sayısal + Eşit Ağırlık Puanı için

 √

 √

 √

 √

 

 • Bu şekilde LYS sisteminde geçmişte 4 sınavla öğrencilerimize sunulan alan ve program seçme imkânı, tek bir sınavla verilmektedir. Bundan dolayı bu sistem, kolay anlaşılır ve yalın bir sistemdir.
 • Soruların tümünün cevaplandırılabilmesi için öğrencilerimize yeterli süre verilecektir.
15. İkinci oturumda yer alan testlerin içeriği nedir?
 • Bu oturumda lise müfredatı esas alınacaktır.

 

İkinci Oturumdaki Testlerin İçeriği ve Soru Sayıları

TESTLER

Soru Sayısı

Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1

Türk Dili ve Edebiyatı

24

Sosyal Bilimler-1

Tarih -1

10

Coğrafya-1

6

Toplam

40

 

Matematik Toplam

40

 

 

Sosyal Bilimler-2

 

Tarih-2

11

Coğrafya-2

11

Felsefe Grubu (Mantık, Psikoloji, Sosyoloji)

12

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

6

Toplam

40

 

Fen Bilimleri

Fizik

14

Kimya

13

Biyoloji

13

Toplam

40

 

Yabancı Dil Toplam

80

16. 2018 yılında uygulanacak sistemde soru sayılarının azaltılması, puanların hesaplanmasında güçlük oluşturacak mıdır?

 • MEB müfredatını kapsayan farklı düzeylerdeki öğrenme seviyesini ölçmeye dönük nitelikli sorular yöneltileceğinden, puanların hesaplanmasında bir zorluk yaşanmayacaktır.

17. Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP)’nın hesaplanmasında bir değişiklik olacak mıdır?

 • Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP)’nın katkı oranında ve hesaplanma şeklinde bir değişiklik olmayacaktır.

18. TYT Puanında elde edilen 200 ve üzeri puanın ikinci yılda da kullanılması, her yıl değişen soruların kolaylık ve zorluk dereceleri açısından sorun oluşturabilir mi?

 • Adayların, sınava girenler içindeki başarı sırası referans alınarak, aldıkları puan takip eden yıldaki bu başarı sıralamasının karşılığına gelen puana dönüştürülecektir. Bu şekilde farklı yıllarda sınava giren adaylar için hak kaybının önüne geçilerek adil bir puanlama yapılmış olacaktır.

19. Tıp, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık, Öğretmenlik Programlarına yerleştirme için başarı sıralaması şartı devam edecek midir?

 • Evet. Bu programlarda başarı sıralaması şartı devam edecektir.

20. Yükseköğretim Kurumları Sınavı ne zaman yapılacaktır?

 • Yükseköğretim Kurumları Sınavının tarihi MEB’in eğitim-öğretim takviminde okulların kapanış tarihi dikkate alınarak belirlenmiştir. Sınav, 23 Haziran 2018 TYT sınavı, 24 Haziran 2018 tarihin de ikinci oturum yapılacaktır.

21. Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumlarında soru sayıları ve süreler ne şekilde olacaktır?

 • Birinci Oturumda yapılacak Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nde; 40 Türkçe, 40 Temel Matematik, 20 Fen Bilimleri, 20 Sosyal Bilimler olmak üzere toplam 120 soru sorulacaktır. Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nin süresi 135 dakikadır.

Birinci Oturum

Temel Yeterlilik Testi (TYT)

Temel Yeterlilik Testi

Soru Sayısı

Toplam Süre

Soru Başına Ortalama Süre

Türkçe

40

 

1,125 dk

Temel Matematik

40

 

Fen Bilimleri

20

 
Sosyal Bilimler 20  

Toplam

120

135 dk.


İkinci Oturumda adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testinde 40, Sosyal Bilimler-2 Testinde 40, Matematik Testinde 40 ve Fen Bilimleri Testinde 40 olmak üzere toplam 160 soru sorulacaktır.

 • Adayın Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık puan türlerinden birinin oluşması için ilgili iki testten 80 soru cevaplandırması gerekmektedir.
 • Adayın, Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık puan türlerinin üçünün de oluşması için dört testin tüm sorularını yani 160 soru cevaplandırması gerekmektedir.
 • Adayın, Sözel ve Eşit Ağırlık puan türlerinin oluşması için ilgili üç testten 120 soru cevaplandırması gerekmektedir.
 • Adayın, Sayısal ve Eşit Ağırlık puan türlerinin oluşması için ilgili üç testten 120 soru cevaplandırması gerekmektedir.

İkinci Oturum

Sözel, Sayısal ve Eşit Ağırlık Testleri

Testler

 Soru Sayısı

Cevaplanacak Soru Sayısına Göre Soru Başına Ortalama Süreler

İki Test 80 Soru

Üç Test 120 Soru

 Dört Test 160 Soru

Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1

40

 2,25 dk

1,5 dk

1,125 dk

Sosyal Bilimler-2

40

 

 

 

Matematik

40

 

 

 

Fen Bilimleri

40

 

 

 

Toplam

160

180 dk (3 saat)

180 dk (3 saat)

180 dk(3 saat)

 • Geçmiş yıllarda yapılan sınavlarda soru başına 0,81 - 1,68 dakika arasında değişen süreler verilmekte iken, Yükseköğretim Kurumları Sınavında soru başına 1,125 - 2,25 dakika arasında değişen süreler verilmiş olup bu süreler, geçmiş yıllarda yapılan sınavlardaki sürelerin gerisinde kalmamakta, hatta önüne geçmektedir.
 • Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda, bilinçli bir adayın bir veya iki puan türünden bir programa müracaat edeceği varsayılmaktadır. Geçmiş yıllara ait istatistikler incelendiğinde de bu durum doğrulanmaktadır.
 • Bununla birlikte Yükseköğretim Kurumları Sınavında puan türlerinin tümünden tercih yapmak isteyen adaylar için de yeterli süre verilmiştir.

22. Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumlarında kaç kitapçık verilecektir?

 • Yükseköğretim Kurumları Sınavında birinci oturumda (TYT) bir, ikinci oturumda bir olmak üzere toplam iki kitapçık verilecektir.
 • Bu uygulama, adaylara zamanı kullanma ve planlama hususunda imkan ve avantaj sağlayan bir durumdur.

23. Yükseköğretim Kurumları Sınavı saat kaçta başlayacaktır?

 • Yükseköğretim Kurumları Sınavı saatleri ÖSYM tarafından belirlenecek, Başvuru Kılavuzu’nda ve ÖSYM’nin web sayfasında ilan edilecektir.

24. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın oturumları arasında ne kadar süre ile ara verilecektir?

 • Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturum saatleri arasındaki aralar, ÖSYM tarafından belirlenecek, Başvuru Kılavuzu’nda ve ÖSYM’nin web sayfasında ilan edilecektir. Bununla birlikte bu süre iki saatten az olmayacaktır.

25. Yükseköğretim Kurumları Sınav ücreti ne kadar olacaktır?

 • Yükseköğretim Kurumları Sınav ücreti ÖSYM tarafından belirlenecek olup sınav ücretinin iki oturum için 120 TL olması planlanmaktadır. Konuyla ilgili kesin bilgi Başvuru Kılavuzu’nda ve ÖSYM’nin web sayfasından ilan edilecektir.

26. Yeni sistemi kamuoyuna tanıtmaya yönelik yapılması planlanan çalışmalar nelerdir?

Başta orta öğretimde öğrenim gören son sınıf öğrencileri olmak üzere tüm tarafları en şeffaf ve en doğru bir şekilde bilgilendirmek amacıyla yapılması planlanan çalışmalar kapsamında;

 • Web sayfamızda “Sıkça Sorulan Sorular” başlığı altında açıklamalar yayımlanacak ve gelen sorular kapsamında bu açıklamalar güncellenecektir.
 • Çağrı Merkezimiz (0850 470 0 965) hizmet verecektir.
 • Basın Bültenlerimizde gerekli açıklamalar yapılacaktır.
 • MEB ile işbirliği halinde rehber öğretmenlere yönelik bilgilendirme yapılacaktır.
 • MEB ile işbirliği halinde son sınıf öğrencilerimiz, sosyal medya, e-posta, e-okul, SMS gibi araçlarla bilgilendirilecektir.
 • İlerleyen süreçte ÖSYM’nin web sayfasından da duyuru yapılacaktır.
Yayınlandığı Kategori Boğaziçi Rehberlik
Cumartesi, 21 Ekim 2017 15:14

YKS Hesap Cetveli

YKS ( Yükseköğretim Kurumları Sınavı) Hesap Cetveli

Cumartesi

 

Pazar 

1. Oturum

  Tek Oturum

TYT

(Temel Yeterlilik Testi)

+  
 

40

Matematik

 

40

Türkçe

   

 80

Yabancı Dil 

 
       TYT ≥ 150 = Önlisans  
       TYT ≥ 150 + 2. Oturumdan Bir Bölümden ≥ 180 = Lisans  
       TYT ≥ 200 Sonraki Yıl Tercih Yapabilir  
2. Oturum   Yerleştirme
               
 

40

Türkdili ve Edebiyatı + Sosyal Bilimler 1 (Tarih 1, Coğrafya 1)

 

40

Sosyal Bilimler 2

(Tarih 2, Coğrafya 2 Felsefe Grubu, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi)

      Önlisans

TYT (Temel Yeterlilik Sınavı) Sonucu

150 puan

başarısını geçenler

 
               
 

40

Matematik

(İleri Matematik)

 

40

Fen Bilimleri

(Fizik - Kimya - Biyoloji)

       Lisans

%40

TYT (Temel Yeterlilik Sınavı)

+

%60

SÖZ - EA
SAY - DİL

 
                 
Yayınlandığı Kategori Boğaziçi Rehberlik
Pazartesi, 29 Aralık 2014 02:00

YKS’de Matematik ve Özel Ders

YKS’de Matematik ve Özel Ders

YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS)’de Matematikte öğrencilerin genel durumu nasıl? YKS’de matematiğin diğer derslere oranla anlaşılması oldukça zordur. Herkesin hayatını etkileyen YKS’ de matematik branşında tek bir soru bile cevaplayamayan öğrenci sayısı da oldukça fazladır. Bu durum ise matematik olmadan, matematiği başaramadan iyi bir öğrenim hayatına sahip olunmayacağını gösteriyor.

Matematik Nedir? Matematik Öğretmeni Kimdir?

Tüm çağlar boyunca insanlık tarihinin en önemli ve en büyük uğraşı olan matematik yunanca kökenli matesisten gelmektedir ve anlamı ise “ben bilirim” dir. Sayıları oldukça fazla olan bilim adamalarının matematiğin de bir dil olduğunu savunmaktadır. Dolayısıyla çok eski çağlardan beri bir dil bir bilim dalı olarak kabul edilen matematiğin günümüzde de oldukça önemli olduğu görülmektedir. Matematik öğretmeni; farklı yollarla matematik dilini öğrenciye öğretebilen dil uzmanlarıdır denilebilinir. Matematik öğretmeni rakamlarla ve aralarındaki ilişkileri ustaca oynayabilen satranç oyuncusu olarak da görülebilir.

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı Matematik sorularına dokunmadan iyi bir bölüm kazanılabilir mi?

Bu sorunun cevabı kesin ve nettir. Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS)’de matematik sorularını çözmeden iyi bir derece yapmak, iyi bir bölümde ve üniversitede okumak maalesef mümkün değil. Ön yargılarla yaklaşılan matematik korkulu rüya haline gelmekte ve YKS’ de matematikten kaçabilmek için ise eşit ağırlık veya sözel alanlarına geçerek kaçmaya çalışmaktadır. Ancak seçtiğiniz alan ne olursa olsun matematiğin yaşamamızdaki önemi her zaman yerini koruyacaktır. Geleceğimizi etkileyen YKS  puanına en büyük katkı YKS’ de matematikten gelmekte ve bu nedenle de bu korkudan kaçmak yerine matematikle yüzleşmek gerekmektedir. Tüm bunlara bağlı olarak da matematik öğretmeni vereceği özel dersle korkularınızı yenmenize yardımcı olacaktır.

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavında matematiğin önemi nedir?

Geleceğimizi etkileyen Lisans Yerleştirme Sınavında en iyi sıralamaya sahip olmak YKS ’de matematiği ne kadar iyi yaptığınıza bağlıdır. Gelecekte rahat iş bulabilmek, iyi yerlerde olabilmek için iyi bir üniversiteyi dolayısıyla da iyi bir bölümü kazanmaya bağlıdır. Birçok öğrencide ilkokulda başlayan matematik branşındaki temel eksiklik liselerde ya da özel okullarda öğretilen matematikle YKS’de tam bir başarı sağlanamamakta ve dolayısıyla matematik öğretmeni tam bu kısımda rol almaktadır. Matematik öğretmeni verdiği özel eğitim; öğrenciyi hedefine taşıyacak bilgi ve beceriyi kazandıracak yeteneklerle donatır.

Sayısal ve Eşit Ağırlık Puanıyla Hangi Bölümleri Kazanabilirsiniz?

En iyi üniversitede en iyi bölümleri kazanmanıza yardımcı olacak olan matematik,Sayısal grubu için önemi oldukça fazladır. İşte bu bölümler:

Astronomi ve Uzay Bilimleri, Matematik, İlköğretim Matematik öğretmeni, Bilgisayar Bilimleri programları

Fizik, Kimya ve Biyoloji gibi fen biliminin dalları ve bu bölümlerin öğretmenliği, Fen Bilgisi öğretmeni

 Moleküler Biyoloji ve Genetik programları, Beslenme ve Diyetetik, Hemşirelik, Tıp, Eczacılık, Ebelik, Veteriner, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Genetik ve Biyomühendislik programları

 Bilgisayar, Bilişim Sistemleri, Elektrik, Elektronik, Endüstri, Balıkçılık Teknolojisi, Biyomedikal, Uzay, Yazılım, Tekstil Kimya, Peyzaj, Deri, Kentsel Tasarım ve Peyzaj, Uçak, Otomotiv, Orman, Nükleer Enerji gibi mühendislik programlarının tümü.

Matematik branşı için özel dersin önemi eşit ağırlık puanıyla sınava girecekler için de oldukça büyük önem taşımaktadır. İşte eşit ağırlık puanıyla dolayısıyla matematikle kazanabileceğiniz programlar:

 İnsan Kaynakları, Bankacılık ve Finansman, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi, Maliye ve İktisat programları

 Avrupa Birliği İlişkileri, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Uluslar arası İlişkiler ve Sınıf Öğretmeni

PDR yani Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Sosyoloji programı, Psikoloji, Felsefe Grubu Öğretmeni, Hukuk, Arkeoloji, Antropoloji ve Çocuk Gelişimi gibi programlar.

2018 YKS’ de Matematik müfredatında yapılacak değişiklikler nelerdir?

Tüm hayatınızı geleceğinizi etkileyecek puanınızı büyük ölçüde etkileyecek olan YKS’ de matematik müfredatı bire bir alacağınız matematik branşından alacağınız özel ders sıralamanızın yükselmesine ve istediğiniz üniversitede iyi bir bölüme girmenize yardımcı olacaktır. İşte YKS Matematik konuları: Sayılar, Sayı basamakları, bölünebilme, obeb okek, rasyonel sayılar, basit eşitsizlikler, mutlak değer,üslü sayılar, köklü sayılar, çarpanlara ayırma, oran orantı, denklem çözme, kümeler, fonksiyonlar, permütasyon, kombinasyon, binom, olasılık, istatistik, ikinci dereceden denklemler, parabol, polinom, mantık, modüler aritmetik, eşitsizlikler, logaritma, dizeler, seriler, limit ve süreklilik, türev, integral. Not: Karmaşık Sayıların Kutupsal Gösterimi kaldırıldı.

Limitte 0/0 ve sonsuz/sonsuz dışındaki belirsizlik türleri kaldırıldı

Ters Trigonometri fonksiyonlarının türevi ve integrali kaldırıldı

İntegralde Hacim hesabı kaldırıldı

 

YKS Matematikte özel dersin önemi nedir?

Tüm bu bilgiler doğrultusunda matematiğin hazırlanılacak tüm sınavlar için olmazsa olmaz bir ders olduğu tartışılmaz bir gerçektir. İşte tam bu noktada matematik branşından özel dersin önemi, bire bir eğitimin etkisi kendini göstermektedir. Sınavlara hazırlanma sürecinde her zaman bir adım önde olmanızı sağlayan ve alınacak özel dersle zorluğun önüne geçmenize yardımcı olan matematik hayat boyu karşılaşılacak sorunların da üstesinden gelmenize yardımcı olacaktır. Matematikte seviyeniz iyi-kötü nasıl olursa olsun evde çalışılarak yapılmaz. İşte bu yüzden devreye Matematikten özel ders almanız gerektiği ortaya çıkan kaçamayacağınız bir gerçektir.

Matematik branşında özel ders öğretmeni ne kadar önemlidir?

Özel derste öğrenci özel ders öğretmeniyle bire bir etkileşim halindedir ve anlamadığı konuları daha kolay anlamaya ve anlayamadığı noktalarda özel ders öğretmenin anında müdahale etmeye yardımcı olur. Yüksek Öğretim Kurumları sınavına hazırlanma sürecinde özel ders öğretmeni en yakın yol arkadaşınız olur ve çalışma sürecinin daha verimli olmasını sağlarsınız. Sınava hazırlanma sürecinde özel ders öğretmeni matematikle ilgi karşılaşılan tüm problemlere anında müdahale edebilir ve bu sayede sınava hazırlanma süreci devam ederken bir sonraki konuya aldığınız özel ders sayesinde rahatlıkla geçebilirsiniz.

YKS’ ye hazırlanırken matematik için özel dersin etkisi ne olacaktır?

Matematik için özel ders alarak sistematik çalışma sağlayabilir ve özel ders öğretmeni tarafından matematik konularında doğru yönlendirmelerinden faydalanabilirsiniz. Yani matematik için özel ders öğretmeni matematik konuları ile ilgili çalışma programını hazırlar ve eksiklikleri fark ettiği noktada programı yeniden şekillendirebilir. Matematik branşında özel ders alarak her türlü soru şekillerini çok daha kolay anlarsınız. Soruyu anlamak sorunun yüzde ellisini çözmektir. Bu durumu en iyi özetleyen Albert Einstein’in “Bana çözmem için bir soru sorulsa ve 1 saat süre tanınsa, tanınan sürenin 45 dakikasını soruyu kumaya ve anlamaya, 10 dakikasını çözüm yolu geliştirmeye, kalan zamanı da çözmeye ayırırım.” sözü soruyu iyi anlamanın ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Sık sık uygulama yapmak, farklı kaynaklar kullanmak farklı tiplerdeki soruları görmenize, zorlandığınız noktada özel derste matematik öğretmeninden alacağınız püf noktalarıyla pratiklik kazanmaya yardımcı olacaktır. Özel dersin en önemli etkilerinden biri de matematik öğretmenin yönlendirmesiyle seviyenize uygun kolay bir konudan başlayarak yavaş yavaş acele etmeden ilerleyebilmeniz ve anlamadığınız konuyu özel ders öğretmeniyle tekrar gözden geçirebilme şansını her özel derste yapabilmenizdir. Özel ders aldığınızda alanında uzman olan matematik öğretmeni tam olarak hakim olamadığınız konuyu asla geçmenize izin vermez ve bunun için farklı yollar sunarak konuyu tam olarak öğrenmenizi sağlar.. Konuyu az bilmek asla yeterli değildir.

Yüksek Öğretim Kurumları  Sınavı (YKS) için matematik soruların teknik olarak nasıl hazırlanmalıyız?

En etkili öğrenme şekli çok çalışmak değil yeteri kadar ve etkin çalışmaktır. Konsantrasyon yani matematik branşında özel derse odaklanma oldukça önemlidir. Bunun için: Yapılamayan soruları işaretlemeli ve mutlaka özel ders öğretmenine sorarak farklı çözüm yolları oluşturmalısınız. Olabildiğince çok matematik sorusu çözmeli ve matematik testlerini özellikle yeni öğrendiğiniz konuları kolaydan zora doğru çözmelisiniz. Ortalama günlük 6-7 saat uyku düzeni olmalıdır. Çok ya da az uyumak, uykusuz kalmak odaklanmanızı engelleyecektir. Düzenli ve dengeli beslenmeye dikkat edilmelidir. Özel derste çok aç ya da çok tok olmak konsantrasyonunuzu olumsuz etkileyecektir. Fazla abur cubur tüketmemeye özen gösterilmelidir. Zihinsel olarak çok fazla enerji harcayacağınızdan şeker, meyve suyu gibi besinleri aşırıya kaçmadan tüketmeye çalışılmalıdır. özel ders süreleri ortalama 45 dakika olmalı ve her ders arasında mutlaka 15 dakikalık aralar verilmelidir. Matematik branşından aldığınız özel dersin etkisi ertesi gün yapılacakların telkini ile öğrencinin kendini şartlaması ve mutlaka her gün matematik çalışma programına uygun olarak aksatılmadan yapılması gerekmektedir. Tekrar yapmak asla ertelenmemelidir. Tekrarların ardından matematik konularıyla ilgili kolaydan zora testler çözülmelidir. Çalıştığınız ortamın aydınlık, beyaz ışıkla aydınlanmasına ve masanızın yatağınızdan uzak olmasına dikkat etmelisiniz. özel ders, matematiğe çalışma isteğinizi arttıracak ve bu isteğiniz matematiği yapabilme şansını sağlayacak ve matematik çalışma isteğinizi matematik özel ders ile arttırmış olacaksınız.

 

Yayınlandığı Kategori YKS Dersleri

Bizimle İletişime Geçin

Talep Formu.
Adınız Soyadınız(*)
Lütfen tam adınızı giriniz

E-mail(*)
Lütfen e-mail adresinizi giriniz

Telefon(*)
Lütfen telefon numaranızı giriniz

Talep Edilen Ders(*)
Lütfen bir ders seçiniz

Seviye(*)
Lütfen bir seçim yapınız

Ders Tipi(*)
Lütfen bir seçim yapınız

(*)
Lütfen açık rıza metnini okuyup kabul ediniz

Verdiğiniz bilgiler ışığında eğitim danışmanlarımız sizi arayacaktır. İlginizen dolayı teşekkür ederiz.