Ögeler etikete göre görüntüleniyor: yks fizik

Pazartesi, 25 Kasım 2019 15:16

TYT Matematik Yaz Kampı 2020

TYT Matematik Yaz Kampı

 

Yaz Kampı: Şirinevler ve Mecidiyeköy Şubelerinde olacaktır.

Lise 11. sınıfa ve 12. sınıfa geçen öğrenciler için özenle oluşturduğumuz (Sosyal Mesafe ye uygun şekilde 6 kişilik) sınıflarda, özel ders kalitesinde eğitim vermekteyiz. TYT Matematik yaz kampı kurs içeriği aşağıdaki gibidir. Kişiye özel kurs paketler oluşturmak veya mevcut paketler üzerinde değişiklik yapmak için bizi arayabilirsiniz.

Yayınlandığı Kategori TYT Yaz Kampı
Cuma, 20 Ekim 2017 02:41

YKS Fizik

YKS Fizik ve Özel Ders

Fizik nedir?

Everende meydana gelen doğal olayların anlaşılmasını sağlayan, deneysel gözlem ve nicel ölçüme dayanan temel bir bilim dalıdır. Tüm doğa bilimlerine kaynaklık etmektedir. Ayrıca mühendislik dallarının tümü fizik prensiplerini kullanmaktadır. Tüm doğal olayları bilimsel olarak açıklayan fizik yaşamımızın her anında vardır. Dolayısıyla evrendeki tüm olayların anlaşılmasını sağlayan fizik bir bilim dalı olmanın yanında lisans yerleştirme sınavında yani YKS’ de Fizik gençlerin geleceğini etkileyen en önemli branşlardan biri olmakla beraber fizik branşındaki başarı ise fizikten alınacak özel ders ile mümkündür.

Fizik Eğitiminde Genel Amaç nedir?

Özellikle ilkokuldan başlayan fen bilimleri eğitimiyle doğa olaylarını öğrenmeye başlarız. Daha sonra fen bilimleri kendi içinde dallara ayrılır ve bu dallardan biri de karşımıza fizik branşı olarak çıkar. Özellikle YKS ’de Fizik Sayısal grubu için oldukça önemli bir branş olmakta ve fizikten özel dersin ne kadar önemli olduğu öne çıkmaktadır. Ancak YKS ’deki öneminden önce “fizik eğitiminin genel amaç nedir?” sorusunu cevabını bilmemiz gerekir. İşte fizik eğitiminin genel amacı:

Öğrencinin bilimsel düşüneme kabiliyetini kazandırarak geliştirmek

Öğrencinin aklını nasıl kullanabileceğini, aklını kullanma yollarını öğretmek

Bilim-teknoloji ilişkisi kurabilmek

Bir toplumun gelişmesine, ilerlemesinde bilim ve teknolojinin önemini kavratmak

Eleştirilerin yapıcı yönde olmasını öğretmek

Yapılan araştırmaların, incelemelerin, gözlemlerin ve deneylerin sonuçlarını söze, yazıya ve şekle dökebilmek

Bilimsel sonuçlara ulaşmak için ve kanunları anlayabilmek için gerekli tüm yöntemleri kullanabilmeyi öğretmekte

Bir bilim dalı olan fiziğe ilgi duymayı, günümüzde ortaya çıkan tüm yeni gelişmeleri takip edebilmeyi, kavrayabilmeyi sağlamaktadır.

İşte tüm amaçlar doğrultusunda öğrencinin gelişim ve yetenek seviyelerini de dikkate alarak uygun olan davranış özelliklerini kazanmasını sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedefler doğrultusunda ilkokuldan başlayan fen bilimleri eğitimi ortaokulda, lise ya da kolejlerde maalesef tam olarak verilemektedir. Eğitim sistemindeki bu eksiklik ise fizikten özel ders almayı zorunlu kılmaktadır.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ’de Fizik Branşında Öğrencilerin Genel Durumu Nedir?

Fen bilimleri branşlarından fizik öğrencilerin temel bilgilerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Kimisi için kolay gibi gelen fizik kimisi için oldukça karmaşık ve zor gelmektedir. Sayısal grubu için oldukça büyük önem arz eden YKS ’de fizik branşında başarıyı sağlamak için fiziği tam ya da tama yakın yapılması gerekmektedir ki YKS ’de başarıyı yakalayabilmek için fizikten özel dersi zorunlu kılmaktadır. Lisan yerleştirme sınavında fen bilimlerinden kimya ve biyoloji büyük oranda bilgiyle ve dolayısıyla da bu bilginin yorumlanmasıyla yapılabilmektedir. Fizik branşındaki sorularda ise bilginin yanında temel matematik bilgisi de gerekmektedir. Çok basit matematik işlemine gerek duyulduğundan YKS ’de fizik öğrencilerin gözünde gereğinden fazla büyümektedir. Dolayısıyla öğrenciler fizik sorularıyla uğraşmadan önyargıyla yaklaşmakta ve sorulardan kaçmaktadır. İşte tüm bu zorlukları aşabilmek hem temel bilgileri eksiksiz bir şekilde tamamlayabilmek hem de bilgileri doğru bir şekilde uygulayabilmek, bu korkunun üzerine gitmek oldukça büyük önem arz etmektedir. Bunları yapabilmeniz için ise alanında uzman, tecrübeli, her konuya ve soruya hâkim olabilen, lisans yerleştirme sınavına hazırlık süresince her aşamada yanınızda olabilecek fizik branşındaki özel ders öğretmeni tüm zorlukları kolayca aşmanızı sağlayacaktır.

Yükseköğretim Kurumları Sınavında fiziğin önemi nedir?

Sayısal bölümündeki öğrenciler için YKS ’de: Sayısal puanına göre ilk önceliği olan matematik sınavın %26’sını, ikinci önceliği geometri sınavın %13’ünü, ve üçüncü önceliği ise %13’le fizik kapsamaktadır. Geleceğimizi etkileyen lisans yerleştirme sınavında iyi bir sıralamaya sahip olabilmek için en çok puan getiren üçüncü önceliğe sahip olan fizik branşın önemi kendini göstermektedir. YKS’de büyük katkıya sahip olan fizik matematikten sonra başarının düşük olduğu bir branştır. Birçok öğrencide temelde oluşan eksiklikle, korkuyla bakılan fizik branşında başarıyı sağlamak YKS ’de başarımızı en yüksek seviyeye çıkarmak için fizikten özel ders almak tek alternatiftir. Fiziğin Sayısal puanlarındaki yüzdelikleri ise: Sayısal’de İlk öncelik yine matematikte yani %16, İkinci öncelik ise %13’le fizik Sayısal’de ilk öncelik yine matematikte yani %13, üçüncü öncelik ise %13’le fizik Sayısal’te İlk öncelik yine matematik yani %22, ikinci öncelik ise %13’le fizik Yüzdelik dilimlerden de anlaşılacağı gibi fiziğin matematik branşından sonra ikinci öncelikte olması YKS ’de fiziğin önemini göstermektedir. Dolayısıyla da fizikten özel dersin ne kadar önemli olduğu bir kez daha bu yüzdeliklerle kendini göstermektedir

2018 YKS ’de Fizik müfredatında yapılacak değişiklikler nelerdir?

2018 yılında yapılacak müfredat değişikliği konulara göre şu şekilde olacaktır: Fiziğin doğası (hipotez, teori ve yasa kavramları kaldırıldı), Madde ve özellikler (fiziksel ve kimyasal değişimler kaldırıldı), Vektör kuvvet, Denge, Ağırlık Merkezi, Basit Makineler, Doğrusal Hareket, İtme-Momentum, Basınç, Yeryüzündeki Değişim, Sıvıların Kaldırma Kuvveti, Dinamik-Enerji, Isı ve Sıcaklık (genleşme formülleri kaldırıldı), Kuvvet ve Hareket, Düzgün Çembersel Hareket (genel çekim enerji formülleri kaldırıldı), Basit Harmonik Hareket, Dalgalar (Kararlı dalgalar, deprem dalgaları kaldırıldı), Işık (Işıktaki girişim ve kırınım formülleri kaldırıldı), Elektrik, Optik (Küresel aynalar ve mercekteki formüller kaldırıldı), Manyetizma, Modern Fizik (elektron kabukları, radyoaktivite formülleri, yıldızlardan ise yıldızsılar kaldırıldı), Atomlardan Kuarklara ve Nükleer Fizik ( özel görelilikteki göreli enerji kaldırıldı )

Lisans Yerleştirme Sınavı (YKS) için fizik branşına nasıl çalışılmalıdır?

YKS’de fizik branşından başarılı olmak için sadece temel bilgilerin yeterli olmadığını söylemek kesinlikle yanlış olmaz. YKS’ de fizik sorularını çözebilmek için temel bilgilerin birikimi ile bu bilgi birikiminin işlem becerisiyle harmanlanmasıyla yapılacağı tartışılmaz bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. YKS ’ye hazırlanma sürecinde düzenli ve programlı bir çalışma sağlayabilmek sizinle birlikte aynı heyecanı yaşayabilecek, doğru bir yol arkadaşı olabilecek tüm tecrübeye sahip bir öğretmen eşliğinde fizikten özel ders alarak tüm zorlukları aşabilirisiniz.

Peki, Lisans Yerleştirme Sınavı (YKS) için fizikten özel ders almak teknik olarak ne kazandıracak?

* Öncelikle fizikten özel ders almak konuların planlı ve programlı bir şekilde düzenli çalışılmasını sağlar.

* Fizikten özel ders almak temeldeki eksikliklerin belirlenip giderilmesinde yüzde yüz çözüm sunar.

* Matematikle ilişkili olan konularda fizik soruları çözülürken kolay ilişki kurmaya öğretmektedir.

* Fizikten özel ders almak soru şekillerini ezberlemek yerine daha iyi anlamayı, analiz ettirmeyi sağlar.

* Fizik konularıyla ilgili oldukça farklı soru şekilleri, sorularda dikkat edilmesi gereken noktalar fizik ile ilgili soru çözerken tahmin edilenden daha çok tecrübe ve pratiklik kazanmayı sağlar.

* Özel ders düzenli konu tekrarını, tekrardan sonra soru çözümünü sağlar.

* Fizik konularındaki formüller birbiriyle bağlantılıdır ve fizikten alacağınız özel dersle bu bağıntıyı rahat kurmanızı sağlayacaktır.

* Fizikte soru şekilleri çok çeşitli gibi görünse de oldukça birbirine benzemektedir. Fizikten alınan özel ders size bu soruların birbirine ne kadar benzediğini, dikkat odaklanma ve sorular arsında ilişki kurmaya yardımcı olmaktadır.

* Her denemede netlerinizin artmasını sağlayacak ve denemelerdeki hatalarınızın sebebinin bilgisizlikten mi konu eksikliğinden mi yoksa dikkatsizlikten mi olduğunu her özel ders sırasında tespit ederek tüm sorunlar çözülerek tam donanımlı olarak sınava hazırlanmış olacaksınız.

* Özel ders psikolojik anlamda en çok yorulduğunuz, bittiğinizi hissettiğiniz anda bile sizi kendinize getirmeyi, isteseniz de fizikten özel ders alarak uyguladığınız programı aksatmadan uygulamaya yardımcı olur.

Lisans Yerleştirme Sınavına (YKS)’ye hazırlanma süresince fizikten özel ders almak nasıl bir etki oluşturacaktır?

Lisans Yerleştirme Sınavında YKS’ de fizik branşından 30 soru sorulmakta ve bu da Fizik müfredatında yer alan her konudan soru çıkacağını göstermektedir. Fizik branşını yapamayacağınızı düşünmektense bunu gerçekten yapabileceğinizi başarabileceğinizi düşünmek, bunun için mutlaka fizikten özel ders alarak destek almak YKS’ de fizik sorularının büyük bir kısmını ya da tamamını çözmenize yardımcı olacaktır. Bire bir özel derste fiziğin dünyasını keşfederek çalışmaktan zevk alabilmeyi, çalışma süresince motivasyon düşüklüğüne izin vermeyerek canlı ve dinamik bir hazırlanma süreci geçirmenizi sağlayacaktır. Çözülemeyen her soruda, anlaşılmayan her konuda özel ders öğretmeni tarafından anında müdahale teme şansı yakalayacak, fizik sorularıyla ilgili önemli pratik yollar öğrenmiş olacaksınız. Milyonlarca öğrenciyle yarıştığınız YKS’ de fizikten özel ders alarak yüzlerce hatta milyonlarca öğrencinin önüne geçme şansı yakalayacaksınız. Tüm bu bilgiler doğrultusunda ders olan fiziğin üzerine gitmeyi, zoru başarabilmeyi sağlamak sizin geleceğinizi etkileyen YKS’ de ayrıcalıklı yaparken hayat da devamlı başarılı olmayı sağlayacak ve her zaman herkesten bir adım önde olmaya yardımcı olacaktır.

Yayınlandığı Kategori YKS Sayısal Dersleri
Perşembe, 19 Ekim 2017 18:16

Fizik

12. Sınıf Fizik

Nasıl matematik doğanın yazım dilidir fizik 'te doğa bilimidir. evren ile ilgili "NASIL" ları cevaplamak için doğanın genel bir analizidir.

16. yüzyılda kendi sınırlarını çizmiş bir bilim dalı olmasına rağmen, Matematiksel fizik, ve kuantum kimyası gibi alanlardan dolayı fiziğin sınırlarını net olarak belirlemek zordur. Fizikteki gelişmeler öncelikle teknolojiyi etkileyip uyarlanırken diğer taraftan matematik ve felsefeyi de etkilemeye devam etmektedir. Örneğin nükleer fizikteki ve elektromanyetik fiziğindeki gelişmeler, günümüz dünyasındaki televizyon, bilgisayar, elektrikli ev aletleri, nükleer silahlar gibi ürünlerin, termodinamikteki gelişmeler ise motorlu taşımanın, mekanikteki gelişmeler kalkülüsün gelişmesine neden olmuştur.

Fizik dersi içerisinde diğer bilim alanlarını da barındırdığından anlaşılması zor bir ders olarak görülmektedir. Fizik dersi uzun süren bir eğitim sonucu tam manasıyla anlaşılmaktadır. Son yıllarda fizik dersini alt parçalara ayırarak eğitim kolaylaştırılmıştır. 12. sınıf fizik sorularına baktığımızda bazı başlıklardan çıkan soruları görmekteyiz, bu nedenle çıkan sorulara göre konu bilgisi ve soru çözümü yapılması daha akıllı bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. fizik dersi için özel ders öğretmenlerimiz hedef odaklı hazırlandıklarından, öğrenciye yüksek puan aldırmak için kendilerine özgün yöntemler geliştirmişlerdir.

Fizik dersinden özel ders almak demek, çıkmış sorularda sıkça yapılan hatalar, çözümlü soru örnekleri, pratik çözüm yolları, konu anlatımlarının kolay öğrenme yolları gibi bir çok metodu öğreneceksiniz. bu metodları okullarda öğrenmeniz çok zor olduğu için özel ders bir ihtiyaç haline gelmiştir.

Fizik dersi öğrenciye soyut bir ders olarak görünmektedir bundan dolayı da öğrenci zorlanmaktadır. Öğrencinin mantıklı hayal kurup, kurgu ile hayalindeki fiziksel olayı mantıklı matematik denklerimlerine dönüştürebilmesi gibi büyük bir sorun gibi görülmekte bu nedenle de fizik dersinden başarısız görülmektedir.

12. sınıf, öğrencilerin kendi alanlarındaki diğer öğrenciler ile olan yarışını zorlaştırmıştır. Fizik alanında yarışan öğrenci sayısı azalırken bu alandaki başarılı öğrenci sayısının oranı kat kat artmıştır. Fizik dersi için özel ders öğretmenleri ile bu yarışı kazanmak en akıllı yoldur. Özel ders öğretmenleri ile sorulara farklı yönlerden bakabilir ve bilginin yapılandırılması sağlanır.

Fizik özel ders öğretmeni öğrencinin evinde ona rahat bir ortam oluşturulmasına büyük katkı sağlar. Gelişim döneminde öğrenciler zorlandıkları derslerde içine kapanık olabilirler. Özel ders fizik öğretmenleri öğrencinin evinde samimi bir ortam oluşturulmasını sağlar.

Son yıllarda gelen 12. sınıf fizik soruları artık bilgi ya da formüle dayalı değildir. Öğrenci bilginin etrafında genel bir yoruma sahip olmalıdır. Yani bilgiyi anlamlandırmış olmalıdır. Yorum sorularını çözmenin tek yolu; bilgiyi sadece ezber ve hatırlama düzeyinden alıp, karşılaştırma ve uygulama düzeyine çıkarmayı gerektirir. Özel ders öğretmenleri sayesinde öğrenci bilgiye yorum getirebilir. Fizik özel ders öğretmeni ile kısa zamanda çok konu işlenir, farklı bakış açıları ile konu anlaşılır.

Fizik dersi ile çözüme kolay gidiş yolundan yararlanmak oldukça mantıklıdır. Fizik özel dersi öğrencide yanlış anlaşılmış noktaları görebilmek ve çözmek çok kolay olur. Ayrıca öğrenci özel ders hocası ile birkaç kavramın birden görülerek çözülmesi gereken sorulara faklı sorgulayıcı bakış açıları ile bakılabildiğini görür.

Fizik özel ders öğretmeni ilk ünite olarak fiziğin doğasından bahsedecektir. Fizik dersini soyutluktan kurtarmak için fizik özel ders öğretmeni gereklidir. Fizik özel ders öğretmeni bu bölümde gözlem (nitel ve nicel), fizikteki büyüklükler ve belirlenen hipotezlerin ve teorilerin sınanması alt bölümlerini öğrenciye kavratacaktır. Bu temel kavramları bilmek fiziğin uğraş alanını bilmeyi kolaylaştıracaktır. Ünitenin sonuna doğru fizik özel ders öğretmeni günlük hayattan örnekler vererek bilgiyi somut hale getirir. Bilginin anlamlaşmış olması için özel ders ile günlük hayattan örnekler verilir. Fizik, günlük yaşam ve teknoloji konuları ile fizik özel ders öğretmeni üniteyi bitirir.

Yayınlandığı Kategori 12. Sınıf Dersleri
Pazartesi, 29 Aralık 2014 02:00

YKS 'de Fizik ve Özel Ders

YKS’ de Fizik ve Özel Ders

Fizik nedir?

Everende meydana gelen doğal olayların anlaşılmasını sağlayan, deneysel gözlem ve nicel ölçüme dayanan temel bir bilim dalıdır. Tüm doğa bilimlerine kaynaklık etmektedir. Ayrıca mühendislik dallarının tümü fizik prensiplerini kullanmaktadır. Tüm doğal olayları bilimsel olarak açıklayan fizik yaşamımızın her anında vardır. Dolayısıyla evrendeki tüm olayların anlaşılmasını sağlayan fizik bir bilim dalı olmanın yanında lisans yerleştirme sınavında yani YKS’ de Fizik gençlerin geleceğini etkileyen en önemli branşlardan biri olmakla beraber fizik branşındaki başarı ise fizikten alınacak özel ders ile mümkündür.

Fizik Eğitiminde Genel Amaç nedir?

Özellikle ilkokuldan başlayan fen bilimleri eğitimiyle doğa olaylarını öğrenmeye başlarız. Daha sonra fen bilimleri kendi içinde dallara ayrılır ve bu dallardan biri de karşımıza fizik branşı olarak çıkar. Özellikle YKS ’de Fizik sayısal  grubu için oldukça önemli bir branş olmakta ve fizikten özel dersin ne kadar önemli olduğu öne çıkmaktadır. Ancak YKS ’deki öneminden önce “fizik eğitiminin genel amaç nedir?” sorusunu cevabını bilmemiz gerekir. İşte fizik eğitiminin genel amacı:

Öğrencinin bilimsel düşüneme kabiliyetini kazandırarak geliştirmek

Öğrencinin aklını nasıl kullanabileceğini, aklını kullanma yollarını öğretmek

Bilim-teknoloji ilişkisi kurabilmek

Bir toplumun gelişmesine, ilerlemesinde bilim ve teknolojinin önemini kavratmak

Eleştirilerin yapıcı yönde olmasını öğretmek

Yapılan araştırmaların, incelemelerin, gözlemlerin ve deneylerin sonuçlarını söze, yazıya ve şekle dökebilmek

Bilimsel sonuçlara ulaşmak için ve kanunları anlayabilmek için gerekli tüm yöntemleri kullanabilmeyi öğretmekte

Bir bilim dalı olan fiziğe ilgi duymayı, günümüzde ortaya çıkan tüm yeni gelişmeleri takip edebilmeyi, kavrayabilmeyi sağlamaktadır.

İşte tüm amaçlar doğrultusunda öğrencinin gelişim ve yetenek seviyelerini de dikkate alarak uygun olan davranış özelliklerini kazanmasını sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedefler doğrultusunda ilkokuldan başlayan fen bilimleri eğitimi ortaokulda, lise ya da kolejlerde maalesef tam olarak verilemektedir. Eğitim sistemindeki bu eksiklik ise fizikten özel ders almayı zorunlu kılmaktadır.

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) ’de Fizik Branşında Öğrencilerin Genel Durumu Nedir?

Fen bilimleri branşlarından fizik öğrencilerin temel bilgilerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Kimisi için kolay gibi gelen fizik kimisi için oldukça karmaşık ve zor gelmektedir. SAYISAL grubu için oldukça büyük önem arz eden YKS ’de fizik branşında başarıyı sağlamak için fiziği tam ya da tama yakın yapılması gerekmektedir ki YKS’de başarıyı yakalayabilmek için fizikten özel dersi zorunlu kılmaktadır. Lisan yerleştirme sınavında fen bilimlerinden kimya ve biyoloji büyük oranda bilgiyle ve dolayısıyla da bu bilginin yorumlanmasıyla yapılabilmektedir. Fizik branşındaki sorularda ise bilginin yanında temel matematik bilgisi de gerekmektedir. Çok basit matematik işlemine gerek duyulduğundan YKS ’de fizik öğrencilerin gözünde gereğinden fazla büyümektedir. Dolayısıyla öğrenciler fizik sorularıyla uğraşmadan önyargıyla yaklaşmakta ve sorulardan kaçmaktadır. İşte tüm bu zorlukları aşabilmek hem temel bilgileri eksiksiz bir şekilde tamamlayabilmek hem de bilgileri doğru bir şekilde uygulayabilmek, bu korkunun üzerine gitmek oldukça büyük önem arz etmektedir. Bunları yapabilmeniz için ise alanında uzman, tecrübeli, her konuya ve soruya hâkim olabilen, lisans yerleştirme sınavına hazırlık süresince her aşamada yanınızda olabilecek fizik branşındaki özel ders öğretmeni tüm zorlukları kolayca aşmanızı sağlayacaktır.

Yüksek Öğretim Kurumları  Sınavında fiziğin önemi nedir?

Sayısal bölümündeki öğrenciler için geleceğimizi etkileyen Yüksek Öğretim Kurumları  sınavında iyi bir sıralamaya sahip olabilmek için en çok puan getiren üçüncü önceliğe sahip olan fizik branşın önemi kendini göstermektedir. yks’de büyük katkıya sahip olan fizik matematikten sonra başarının düşük olduğu bir branştır. Birçok öğrencide temelde oluşan eksiklikle, korkuyla bakılan fizik branşında başarıyı sağlamak YKS ’de başarımızı en yüksek seviyeye çıkarmak için fizikten özel ders almak tek alternatiftir. Fiziğin sayısal puanı matematik branşından sonra ikinci öncelikte olması YKS ’de fiziğin önemini göstermektedir. Dolayısıyla da fizikten özel dersin ne kadar önemli olduğu bir kez daha bu yüzdeliklerle kendini göstermektedir

Yüksek Öğretim Kurumları  Sınavı (YKS) için fizik branşına nasıl çalışılmalıdır?

LYS’de fizik branşından başarılı olmak için sadece temel bilgilerin yeterli olmadığını söylemek kesinlikle yanlış olmaz. LYS’ de fizik sorularını çözebilmek için temel bilgilerin birikimi ile bu bilgi birikiminin işlem becerisiyle harmanlanmasıyla yapılacağı tartışılmaz bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. LYS ’ye hazırlanma sürecinde düzenli ve programlı bir çalışma sağlayabilmek sizinle birlikte aynı heyecanı yaşayabilecek, doğru bir yol arkadaşı olabilecek tüm tecrübeye sahip bir öğretmen eşliğinde fizikten özel ders alarak tüm zorlukları aşabilirisiniz.

Peki, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) için fizikten özel ders almak teknik olarak ne kazandıracak?

* Öncelikle fizikten özel ders almak konuların planlı ve programlı bir şekilde düzenli çalışılmasını sağlar.

* Fizikten özel ders almak temeldeki eksikliklerin belirlenip giderilmesinde yüzde yüz çözüm sunar.

* Matematikle ilişkili olan konularda fizik soruları çözülürken kolay ilişki kurmaya öğretmektedir.

* Fizikten özel ders almak soru şekillerini ezberlemek yerine daha iyi anlamayı, analiz ettirmeyi sağlar.

* Fizik konularıyla ilgili oldukça farklı soru şekilleri, sorularda dikkat edilmesi gereken noktalar fizik ile ilgili soru çözerken tahmin edilenden daha çok tecrübe ve pratiklik kazanmayı sağlar.

* Özel ders düzenli konu tekrarını, tekrardan sonra soru çözümünü sağlar.

* Fizik konularındaki formüller birbiriyle bağlantılıdır ve fizikten alacağınız özel dersle bu bağıntıyı rahat kurmanızı sağlayacaktır.

* Fizikte soru şekilleri çok çeşitli gibi görünse de oldukça birbirine benzemektedir. Fizikten alınan özel ders size bu soruların birbirine ne kadar benzediğini, dikkat odaklanma ve sorular arsında ilişki kurmaya yardımcı olmaktadır.

* Her denemede netlerinizin artmasını sağlayacak ve denemelerdeki hatalarınızın sebebinin bilgisizlikten mi konu eksikliğinden mi yoksa dikkatsizlikten mi olduğunu her özel ders sırasında tespit ederek tüm sorunlar çözülerek tam donanımlı olarak sınava hazırlanmış olacaksınız.

* Özel ders psikolojik anlamda en çok yorulduğunuz, bittiğinizi hissettiğiniz anda bile sizi kendinize getirmeyi, isteseniz de fizikten özel ders alarak uyguladığınız programı aksatmadan uygulamaya yardımcı olur.

Yüksek Öğretim Kurumları  Sınavına (YKS)’ye hazırlanma süresince fizikten özel ders almak nasıl bir etki oluşturacaktır?

.Fizik branşını yapamayacağınızı düşünmektense bunu gerçekten yapabileceğinizi başarabileceğinizi düşünmek, bunun için mutlaka fizikten özel ders alarak destek almak YKS’ de fizik sorularının büyük bir kısmını ya da tamamını çözmenize yardımcı olacaktır. Bire bir özel derste fiziğin dünyasını keşfederek çalışmaktan zevk alabilmeyi, çalışma süresince motivasyon düşüklüğüne izin vermeyerek canlı ve dinamik bir hazırlanma süreci geçirmenizi sağlayacaktır. Çözülemeyen her soruda, anlaşılmayan her konuda özel ders öğretmeni tarafından anında müdahale teme şansı yakalayacak, fizik sorularıyla ilgili önemli pratik yollar öğrenmiş olacaksınız. Milyonlarca öğrenciyle yarıştığınız YKS’ de fizikten özel ders alarak yüzlerce hatta milyonlarca öğrencinin önüne geçme şansı yakalayacaksınız. Tüm bu bilgiler doğrultusunda ders olan fiziğin üzerine gitmeyi, zoru başarabilmeyi sağlamak sizin geleceğinizi etkileyen YKS’ de ayrıcalıklı yaparken hayat da devamlı başarılı olmayı sağlayacak ve her zaman herkesten bir adım önde olmaya yardımcı olacaktır.

 

Yayınlandığı Kategori YKS Dersleri

Bizimle İletişime Geçin

Talep Formu.
Adınız Soyadınız(*)
Lütfen tam adınızı giriniz

E-mail(*)
Lütfen e-mail adresinizi giriniz

Telefon(*)
Lütfen telefon numaranızı giriniz

Talep Edilen Ders(*)
Lütfen bir ders seçiniz

Seviye(*)
Lütfen bir seçim yapınız

Ders Tipi(*)
Lütfen bir seçim yapınız

(*)
Lütfen açık rıza metnini okuyup kabul ediniz

Verdiğiniz bilgiler ışığında eğitim danışmanlarımız sizi arayacaktır. İlginizen dolayı teşekkür ederiz.