IELTS Nedir?

Eğitim, iş ya da göçmenlik başvuruları için en çok talep alan sınavlardan biri de The International English Language Testing System, yani IELTS sınavıdır. Bu sınavın 10.000’den fazla kurum tarafından İngilizce bilgi ve uygulamasını ölçme açısından geçerliliği kabul edilmiştir. Bu sınav sonucunu hangi amaçla kullanacağınıza bağlı olarak IELTS Academic ya da IELTS General Training sınavlarına girebilirsiniz.

Her iki çeşit sınavda da Dinleme ve Konuşma bölümleri taamen aynı. Ancak Okuma ve Yazma bölümleri yapısal olarak aynı olsalar da içerdikleri konular oldukça farklı. Sınavın Dinleme, Okuma ve Yazma bölümleri aynı gün içerisinde hiç ara verilmeden yapılmaktadır. Konuşma bölümü ise diğer testlerden bir hafta önce ya da sonra yapılabilmektedir. Sınavın toplam süresi 2 saat 45 dakikadır.

Sınavın Dinleme bölümünde anadili İngilizce olan bir konuşmacıdan 4 farklı kayıt dinlenmekte ve verilen sorulara cevap verlimesi beklenmektedir. Dinletilen ilk metin günlük olaylar üzerine bir diyalog, ikinci metin günlük sosyal hayata dair bir monolog, üçüncü metin en fazla 4 kişinin konuştuğu eğitsel yönü olan bir kayıt ve son metin de akademik bir konu üzerine bir monologdan oluşmaktadır. Sınavın bu bölümü 30 dakika sürmektedir.

Sınavın okuma bölümü için 60 dakikalık bir süre ayrılmıştır. Bu bölüm okuma ve anlama becerilerini ölçen 40 tane çoktan seçmeli sorudan oluşur. Metnin ana fikrini anlama detaylı okuma becerisi, metni tarama, mantıksal argüanları anlama ve yazarın argümanını, fikrini ya da tutumunu anlama testte kanıtlanması gereekn becerilerdendir. IELTS Academic testi gazete, dergi, kitap ve makalelerden alınmış 3 uzun metni içerir. Metinleri anlamak için konunun uzmanı olmaya gerek olmamakla birlikte genel akademik yeterliliği sağlamak gereklidir. IELTS General Training testinde ise İngilizce konuşulan bir yerde günlük hayatta karşılaşabileceğiniz olay ve diyaloglara benzer metinler gazete, kitap ya da reklamlardan alınarak okuma bölümünde size sorulmaktadır.

Sınavın Yazma bölümü 60 dakika sürmekte ve Academic ya da General Tarining testlerinde farklılık göstermektedir. IELTS Academic testinde Yazma bölümünde 2 bölüm bulunur. Bunlardan ilki verilen bir grafiğin, tablonun ya da diyagramın tanımlanması, özetlenmesi ya da kendi ifadelerinizle açıklanması şeklindedir. Diğer bölümde ise size verilen bir problem, tartışma ya da bakış açısına cevap niteliğinde bir yazı yazmanız beklenir. Her iki bölüm de formal bir dil kullanılarak tamamlanır. IELTS General Training testinde de aynı şekilde 2 bölüm bulunur. Bölümlerin ilkinde size verilen bir durum hakkında bilgi isteyen bir yazı yazmanız ya da durumu açıklamanız istenir. Yazılacak yazının yarı formal ya da formal olması tercih edilir. İkinci bölümde ise verilecek bir durum,problem ya da tartışma hakkında fikir belirtmeniz istenir. Bu kısımda kullanılacak dil büyük ölçüde samimi bir dil olabilir.

Sınavın Konuşma bölümü ise 11-14 dakika sürmektedir ve üç bölümden oluşur. İlk bölümde size kendiniz ve aile, ev, iş ya da hobiler gibi genel konular hakkında genel sorualr sorulur. Bu bölüm 4-5 dakika kadar sürer. İkinci bölümde ise ise bir kart vwerilir ve bu kartta yazan belirli bir konu hakkında konuşmanız beklenir. Konuşmaya başlamadan önce size hazırlanmanız için 1 dakika süre verilir ve konuşmanın iki dakika sürmesi beklenir. Konuşmanız bittikten sonra size konuyla alakalı bir iki soru sorulacaktır. Son bölümde ise bir önceki bölümdeki konuyla ilgili daha detaylı sorular sorulacaktır. Bu bölüm size verilen konuda daha soyut fikir ve problemleri detaylı tartışma imkanı sağlar. Bu bölüm 4-5 dakika kadar sürer.

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3