Türkçe Özel Ders Türkçe Özel Ders Boğaziçi Ders

8. Sınıf Türkçe Özel Ders

Özel ders , Özel ders, Özel ders, yaptığımız iş özel derstir bu nedenle de işimizi iyi biliriz. Türkçe ana dilimiz olsa da biz Türkçeden özel ders verirken, Tükçeyi bir dil olarak ele alır ve tüm inceliklerini öğretmeye çalışırız. Türkçe öğretmenleri olarak özel derin önemini şöyle belirtebiliriz. Bilmediğiniz bir dilin sorularını anlayamaz ve çözümlerini de ifade edemezsiniz. Okullarda aldığınız eğitim size yeterli olmayabilir, kalabalık sınıflardan dolayı gerekli ilgiyi görmeyebilirsiniz. Özel derste siz ilgi odağısınız bir konuyu anlamadan diğer konuya geçilmez, soru çözme tekniklerini öğrenmeden soru çözümü yapılmaz. Tüm pratik bilgileri almadan hızlı ve doğru soru çözümü yapamazsınız. Özel ders size pratiklik, hız ve konu anlam bütünlüğünü öğretecektir. TEOG sınavları ile Türkçe ayrı bir önem kazanmış olup özel ders öğretmenlerimizle bu önemi sizler için taşıyoruz. Tüm öğretmenlerimiz özel ders hazırlığı yaparken önce TEOG çıkmış sorulara sonra çözümlü soru örneklerine ve daha sonra da konulara bakarak size TEOG sınavında en iyi sonucu getirecek çalışma şeklini çıkarmaktadırlar.

Türkçe Özel Ders öğretmenlerimiz; TEOG çıkmış sorularını bilgi hazinelerinde tutarak değerli öğrencilerimize TEOG Türkçe soruları ile alakalı olarak alışnaklık sağlamakta, öğrenci sınava girdiğinde sorulara ve soru tiplerine aşınalık yaşadığından sınavda heyecanlanması veya kaygı duyması gibi sorunlar peşin olarak ortadan kalkmış olur. TEOG Türkçe öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin girdiği TEOG sınav puan hesaplamasında da yardımcı olmaktadırlar.

Özel Ders Bilgileri: aşağıda anlatılmış olsada, özel ders alan öğrencilerimize verilen eğitim, bilgi ve bilginin nasıl kullanılması ile alakalı olmaktadır. Özel ders öğretmenlerimiz bu mesleğe gönüllülük esası ile bağlı olup mesleklerini maksimum fedakarlıkla sürdürmektedir. Herşey insan için presibi ile çalışan özel ders öğretmenlerimiz, bu konuda yükse referans puanlarına sahip kişilerden oluşmaktadır.

Türkçe Özel Ders Öğretmenleri ve seviyeleri farklılık gösterdiğinden TEOG Türkçe özel ders fiyatları da öğrencinin seviyesi, öğretmenin seviyesi, verilecek eğitimin de seviyesine göre farklılıklar göstermektedir. Özel Ders Fiyatları için Eğitim Danışmanlarımızı arayabilir fiyatlar için bilgi alabilirsiniz.

TEOG Türkçe Özel Ders Konuları:

1- Sözcükte Anlam

2- Cümlede Anlam

3- Parçada Anlam

4- Yazım Bilgisi

5- Noktalama İşaretleri

6- Edebi Türler ve Söz Sanatları