TEOG Matematik Özel Ders TEOG Matematik Özel Ders Boğaziçi Ders

6. Sınıf TEOG Matematik Özel Ders

Matematik, hayatın ta kendisidir derler. Matematik hayatın her alanında kullanılmakta ve hayatı kolaylaştıran bir yaşam biçimi olmaktadır.

Matematik dersleri özellikle ilköğretim 1. sınıftan itibaren başlar hayatımızın sonuna kadar devam eder. TEOG Matematik dersi ise Matematik dersinden ilk önemli sınav olup 6. sınıflara özel olarak bu sınava hazırlan programlarla TEOG Matematik dersini ve çıkmış sorularını öğrencilerimiz için hazırladık. Matematik dersinin önemini anlatmaya gerek olmadığını düşünüyoruz. Çünkü Matematik, Sayısal veya Sözel veya Eşit ağırlık alanlarında merkezde bulunmaktadır. TEOG Matematik konu başlıklarını liste şeklinde aşağıda belirttik, bu konularda hazırladığımız öğrenciler neredeyse TEOG sınavında Matematikten hiç soru kaçırmamaktadır.

TEOG Matematik Özel Ders Konu Başlıkları:

1. ÜNİTE 

1. Bölüm: Doğal Sayılarla İşlemler 

2. Bölüm: Çarpanlar ve Katlar 

3. Bölüm: Açılar 

2. ÜNİTE 

1. Bölüm: Oran İki Nicelik Arasındaki İlişki  

2. Bölüm: Kesirlerle İşlemler 

3. Bölüm: Ondalık Gösterim  

3. ÜNİTE 

1. Bölüm: Araştırma Soruları Üretme

2. Bölüm: Veri Analizi   

4. ÜNİTE 

1. Bölüm: Tam Sayılar 

2. Bölüm: Cebirsel İfadeler   

5. ÜNİTE 

1. Bölüm: Alan Ölçme  

2. Bölüm: Geometrik Cisimler ve Hacim Ölçme  

3. Bölüm: Sıvıları Ölçme 

4. Bölüm: Çember Özel Ders Talep Formu