Uluslararası Bakalorya Programı Uluslararası Bakalorya Programı Boğaziçi Ders

Uluslararası Bakalorya Programı

Boğaziçi Ders, IB Diploma Programı’na yönelik danışmanlık, özel ders ve kurs programı sunmaktadır.

Uluslararası Bakalorya (IB) Nedir?

Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate / IB), İsviçre merkezli Uluslararası Bakalorya Organizasyonu tarafından 3-19 yaş grubuna yönelik olarak geliştirilen dört farklı eğitim programının genel adıdır. Bu program dünya genelinde 4000’ün üzerinde okul tarafından benimsenirken Türkiye’de Mayıs 2018 itibariyle Uluslararası Bakalorya uygulayan 67 okul bulunmaktadır. IB, öğrencileri çalışmalarında ve kişisel gelişimlerinde üstün başarıya ulaşmaları yönünde teşvik ederken okulların çok yönlü öğrenciler yetiştirmesine vesile olur. Yüksek kaliteli uluslararası eğitim programları sunan IB öğrencilerin şu vasıflara sahip olmasını amaçlar:

  • araştıran ve sorgulayan
  • bilgili
  • düşünen
  • iletişim kuran
  • ilkeli
  • açık görüşlü
  • duyarlı
  • riski göze alan
  • dengeli
  • dönüşümlü düşünen

Uluslararası Bakalorya’nın (IB) PYP, MYP, DP ve CP olmak üzere dört ayrı programı bulunmaktadır:

3-11 yaş grubuna yönelik İlk Yıllar Programı (Primary Years Programme / PYP)

11-16 yaş grubuna yönelik Orta Yıllar Programı (Middle Years Programme / MYP)

16-19 yaş grubuna yönelik Diploma Programı (Diploma Programme / DP)

16-19 yaş grubuna yönelik Kariyer Odaklı Program (Career Related Programme / CRP)

IB, birbiriyle örtüşen ve birbirini destekleyen bu dört programdan oluşan eğitim baremi aracılığıyla daha iyi ve huzurlu bir dünya oluşturulmasına yardımcı olacak gelecek nesiller yetiştirmeyi amaçlar.

IB Diploma Programı (IBDP) Nedir ve Uluslararası Bakalorya Diploması Nasıl Alınır?

IB Diploma Programı (IBDP) 16-19 yaş grubu için hazırlanmış üniversite öncesi iki yıllık bir programdır. Bu programı başarıyla tamamlayan lise öğrencileri uluslararası geçerliliği bulunan IB Diplomasını almaya hak kazanırlar. Her ne kadar IBDP çoğunlukla üniversite eğitimine yurt dışında devam etmek isteyen öğrenciler tarafından tercih edilse de lisans eğitimini Türkiye’de sürdüren ve üniversite sınavına girmeyi tercih eden öğrenciler de Uluslararası Bakalorya Diploması almaktadır. Türkiye’deki bazı liselerde IB programı uygulanmakta ve MEB müfredatına ek olarak IB dersleri de yer almaktadır.

Diploma Programı (DP) Hangi Dersleri İçerir?

Diploma adayına aşağıdaki altı grubun her birinden bir ders seçme imkânı tanınır. Adayların ilk beş gruptan birer ders seçmeleri, sanat derslerinden oluşan altıncı gruptan ders seçmeyi tercih etmedikleri takdirde 1-5 grubundan ikinci bir ders seçmeleri beklenir. Türkiye’de Anadil ve Sosyal Bilimler dersi Türkçe verilirken diğer tüm dersler İngilizce’dir.

1. Grup: Dil ve edebiyat çalışmaları

2. Grup: Dil kazanımı

3. Grup: Bireyler ve Toplumlar (İşletme ve Yönetim, Ekonomi, Coğrafya, Tarih, Küresel Toplumda Bilgi Teknolojisi, Psikoloji, Sosyal ve Kültürel Antropoloji, Dünya Dinleri, Çevre Sistemleri ve Toplumlar)

4. Grup: Fen Bilimleri (Biyoloji, Kimya, Tasarım Teknolojisi, Çevre Sistemleri ve Toplumlar, Fizik, Bilgisayar Bilimi, Spor, Egzersiz ve Sağlık Bilimi)

5. Grup: Matematik (Matematik Çalışmaları Standart Seviye, İleri Matematik Yüksek Seviye, Matematik Standart Seviye, Matematik Yüksek Seviye)

6. Grup: Sanat (Müzik, Tiyatro, Görsel Sanatlar, Dans, Film, Edebiyat ve Performans)

Öğrenciler bu altı grup derste kazandıkları disipliner ve interdisipliner bilgi ve becerileri, Bilgi Teorisi (Theory of Knowledge / TOK), Yaratıcılık, Eylem ve Servis (Creativity, Activity, Service / CTS) ve Uzun Deneme (Extended Essay) temel derslerinden oluşan modül kapsamında uygulama olanağı yakalarlar:

Uzun Deneme’de öğrenciler DP derslerine ilişkin bir soru üzerine bağımsız bir çalışma yaparak bu meseleyi derinlemesine inceleme imkânı yakalarlar. Bitirme tezi niteliğindeki bu deneme yaklaşık 4000 kelimeden oluşmaktadır.

Bilgi Teorisi’nde öğrenciler eleştirel düşünmeye ilişkin beceriler edinir ve bilmenin doğası ve bilgiye dair anlayışlarını geliştirirler. Farklı bilgi alanları arasındaki bağlantıların araştırılması amaçlanır.

Yaratıcılık, Eylem ve Hizmet öğrencileri akademik çalışmalarının yanı sıra sanat (yaratıcılık), fiziksel aktivite (eylem) ve toplumsal faydaya (hizmet) ilişkin bir dizi etkinliğe katılmaları yönünde teşvik eder.

Değerlendirme

IB bitirme sınavları her yıl Mayıs ve Kasım aylarında gerçekleştirilir. Sınav öğrencilerin akademik bilgi ve becerilerinin yanı sıra uluslararası vizyonlarını ve kültürlerarası becerilerini ölçer. Sınavın dâhilî ve haricî olmak üzere iki değerlendirme aşaması bulunmaktadır. Haricî değerlendirme IB uzmanlarınca yapılır. Dâhilî değerlendirmeyse önce okul öğretmenleri tarafından yapılır sonrasında da haricî moderatörlere gönderilir ya da doğrudan haricî sınav uzmanlarına gönderilir.

Her bir ders için öğrencilere en düşük 1 en yüksek 7 olmak üzere bir not verilir. Tüm bu değerlendirmeler neticesinde en az 24 puan alan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar. IBDP öğrencisinin alabileceği en yüksek toplam puansa 45’tir.

IB’nin Avantajları Nelerdir?

IB Diploma Programı, adayları özgüveni yüksek, eleştirel düşünme becerileri gelişmiş, bağımsız birer öğrenen olmaları yönünde teşvik eder. Bu program sonrasında başarılı olarak diploma almaya hak kazanan öğrenciler hem işveren hem de üniversiteler nezdinde kabul gören adaylardır. IB Diploma Programı’nın avantajlarından bazılar şunlardır:

IB Diploması alındıktan sonra süresiz olarak geçerlidir.

IB Diploması’nın ABD, Birleşik Krallık, Almanya, Kanada ve Yeni Zelanda’nın yanı sıra pek çok ülkede geçerliliği bulunmaktadır.

IB Diploması’na sahip öğrencilerin yurt dışındaki üniversitelere girişi kolaylaşır ve burs imkânlarından faydalanma olasılığı artar.

IB Diploması alan ve yurt dışında eğitim almayı tercih etmeyen öğrencilere Türkiye’deki pek çok vakıf üniversitesi tarafından burs olanakları sunulmaktadır. Ayrıca, IBDP kapsamında alınan derslerin bazıları lisans eğitimi kapsamındaki derslerin yerine sayılabilmekte, IB öğrencilerine özel yatay ve dikey geçiş imkânları verilmektedir.

Boğaziçi Ders’ten Nasıl Destek Alabilirim?

Standart lise eğitimine göre oldukça yoğun bir müfredata sahip olan IBDP’ye hazırlık sürecinde rehberliğe mi ihtiyaç duyuyorsunuz? IBDP’nin yoğun müfredatının yarattığı stresle baş edemiyor, başarısız olmaktan korkuyor ve IB kursu veya IB danışmanlığı almanız gerektiğini mi düşünüyorsunuz? Boğaziçi Ders bu süreçte siz öğrencilerin yanında. IBDP’ye hazırlanırken deneyimli eğitim koçlarımız ve danışmanlarımızla çalışabilir, 3, 4 ve 5. gruptaki dersler için alanında uzman akademisyen ve öğretmenlerimizle birebir çalışabilir ve özel ders alabilirsiniz. Boğaziçi Ders öğrencilerin en çok zorlandığı alanlar olan IB Matematik, IB Fizik ve IB Kimya alanlarında sizlere özel ders imkânı sunar. Ayrıca deneyimli uzmanlarımız Extended Essay konusunda da size destek olabilir, araştırma ve yazım sürecinde size danışmanlık verebilir. Kurumumuzla çalışan öğrenciler, Extended Essay için konu belirleme, bu kapsamda uygun bir araştırma sorusu oluşturma, veri toplama ve analiz etme yöntemleri konularında destek alabilir.

IB programı öğrencilerin çok yönlü, sosyal konularda sorumlu, zamanı iyi yöneten ve iyi seçimler yapabilen bireyler olabilmeleri için yardım eden, uluslararası geçerliliği bulunan kapsamlı bir diploma programıdır. Bu diplomayı almaya hak kazanabilmek için, IB anlaşması olan bir okula gidiyor olmak, altı gruba ayrılmış olan IB derslerini almak, sınavlarını geçmek ve ek olarak verilen üç ayrı temel gerekliliği de tamamlamış olmak gerekir. Bu programda alınan dersler de tıpkı AP programında olduğu gibi üniversite eğitimine başlamadan sizin temel üniversite derslerinizi almanızı sağlar ve geçilen derslerin kredilerini üniversite eğitimi süresince saydırmanıza olanak verir.

IB diplomasını alabilmek için Dil ve Edebiyat Çalışmaları, Yabancı Dil Eğitimi, Tarih, Ekonomi, Coğrafya gibi sosyal bilimler dersleri, Biyoloji, Fizik, Kimya gibi bilim dersleri ve Matematik derslerinin buulnduğu 5 gruptan birer tane ve Dans, Tiyatro, Görsel Sanatlar gibi derslerin olduğu gruptan da bir tane ders almanız gerekmektedir. Alacağınız toplam 6 dersin herbiri için bir de sınava girmeniz gerekmektedir. Mayıs ayında yapılan bu sınavlar iki bölümden oluşmaktadır.

Bunlardan biri daha geleneksel tarzda bir sınavdor ve iki ya da üç sınavdan oluşur. Sınavlar aynı gün ya da birbirini takip eden günlerde peşpeşe olabilir. Her bir sınav bir test bölümü, kısa cevaplı sorularadan oluşan bölüm, detaylı cevap gerektiren soruların olduğu bölüm ve veri ya da durum analizi sorularından oluşur. Sınavlar bağımsız bir kurum tarafından notlandırılır.

Sınavın diğer bölümü ise sözlü sunum çalışmaları, laboratuvar raporu yazma gibi pratik beceriler ya da farklı yazılı çalışmalardan oluşur. Bu sınavın %5’i IB tarafından atanan bir moderatör tarafından değerlendirilirken kalan kısmı öğretmen tarafından değerlendirilir.

IB sınavları 1 ila 7 arasında notlandırılır. 6 ve 7’nin harf notu karşılığı A olarak belirlenmiştir. 4 ve üzeri notlar ise geçer olarak kabul edilir.

IB ders ve sınavlarına ek olarak öğrencilerin üç ek çalışmayı da tamamlamaları beklenir. Bunlar; 4000 kelimeden oluşması beklenen, akademik bir konuda yazılması gereken geniş kapsamlı bir kompozisyon, 1600 kelimelik bir kompozisyon ve bir sunum, ve spor, yaratıcı aktiviteler gibi sınıf dışı aktivitelerden oluşur. Bu çalışmalar IB tarafından belirlenen bağımsız moderatörler tarafından değerlendirilir

Talep Formu

Bizimle İletişime Geçin

Talep Formu.
Adınız Soyadınız(*)

E-mail(*)

Telefon(*)
Sadece numara giriniz (ülke kodlarının başında + kullanmayınız)

Talep Edilen Ders(*)

Seviye(*)

Ders Tipi(*)

(*)

Verdiğiniz bilgiler ışığında eğitim danışmanlarımız sizi arayacaktır. İlginizen dolayı teşekkür ederiz.