9. Sınıf Kimya Özel Ders 9. Sınıf Kimya Özel Ders Boğaziçi Ders

9. Sınıf Kimya

Kimya, maddenin yapısı, özelliklerini, bileşimini, etkileşimlerini ve tepkimelerini araştıran bilim dalıdır.

Daha kapsamlı ifadeyle, maddenin özellikleriyle, maddenin sınıflandırılmasıyla, atomlarla, atom teorisiyle, kimyasal bileşiklerle, kimyasal tepkimelerle, maddenin halleriyle, moleküller arası ve moleküller kuvvetlerle, kimyasal bağlarla, tepkime kinetiğiyle ve kimyasal dengenin prensipleriyle ve benzeri konularla ilgilenir.

Kimya dersi sayısal alan öğrencilerinin yarıştığı derslerden biridir. Fen alanında fizikten sonra soru sayısı ve önem bakımından ikinci sırada yer alır. Kimya özel ders ihtiyacının sebebi matematik ve fizik derslerinden farklıdır. Kimya dersi talep eden çoğu öğrencinin ortak yanı; bu dersi anlama oranının ciddi derecede düşük olmasıdır.

Genel olarak, kimya dersinin baştan itibaren anlaşılamaması söz konusudur. Kimya özel ders öğretmeni dersinin konularını işlerken uygulayacağı öğretim tekniklerini, öğrencilerin öğrenenebileceği yönteme göre belirlemelidir. Özel ders kimya öğretmeni dışındaki eğitmenler, yani çoklu eğitimdeki öğretmenler, genellikle sınıfın ortalama öğrenme düzeyine göre kimya dersi için öğretim yöntemini belirler. Her ne kadar; bu yanlış yöntemin üstesinden çağdaş yaklaşımlar ve yapılandırmacı yöntemler ile gelinmek istense de, yeni yöntemlerin uygulanamamasının birçok sebebi vardır. Kimya dersinden özel ders ile, öğreneme düzeyi sadece bir öğrenciye bakılarak belirlenir.
Kimya dersi ile 9. Sınıf derslerine yardımcı birebir eğitim. Özel ders öğretmenleri ile yanlış anlaşılmış alanları düzelterek bol örnek ile fizik ve kimya derslerinde başarıyı yakalayabilirler.

Öğretmen kimya dersinin konularını işlerken uygulayacağı öğretim tekniklerini, öğrencilerin öğrenene bileceği yönteme göre belirlemelidir. Öğretmen, genellikle sınıfın ortalama öğrenme düzeyine göre kimya dersini öğretim yöntemini belirler. Her ne kadar; bu yanlış yöntemin üstesinden çağdaş yaklaşımlar ve yapılandırmacı yöntemler ile gelinmek istense de, yeni yöntemlerin uygulanamamasının birçok sebebi vardır. Özel kimya dersinde, öğreneme düzeyi sadece bir öğrenciye bakılarak belirlenir.
Fizik ve kimyadaki konulara farklı açılardan bakabilmek, soruları da farklı açılardan çözebilmek amaçtır. Özel ders öğretmenleri ile yanlış anlaşılmış alanları düzelterek bol örnek ile fizik ve kimya derslerinde başarıyı yakalayabilirler. Özel kimya dersi ile 9. Sınıf derslerine yardımcı birebir eğitim sağlanır.
Öğrencinin sayısal derslerdeki alt yapısını ölçebilmek ve zorlandığı konuları ifade edebilmesini sağlayabilmek için uygun özel ders ortam sağlanmalıdır. Matematik, fizik ve kimya özel ders öğretmenlerinin mesleki alanlarında donanımlı olması gerekir. Özel ders öğretmenleri ile yanlışlıklar anında düzeltilir ve örnekler ile konular tekrar edilir.

Bizimle İletişime Geçin

Talep Formu.
Adınız Soyadınız(*)
Lütfen tam adınızı giriniz

E-mail(*)
Lütfen e-mail adresinizi giriniz

Telefon(*)
Lütfen telefon numaranızı giriniz

Talep Edilen Ders(*)
Lütfen bir ders seçiniz

Seviye(*)
Lütfen bir seçim yapınız

Ders Tipi(*)
Lütfen bir seçim yapınız

(*)
Lütfen açık rıza metnini okuyup kabul ediniz

Verdiğiniz bilgiler ışığında eğitim danışmanlarımız sizi arayacaktır. İlginizen dolayı teşekkür ederiz.