özel ders özel ders

İlkokul Matematik

Matematik bir dildir bu yüzden matematiği öğrenmek demek; matematiksel düşünmeyi, problem çözme tekniklerini anlamayı, ayrıca matematiğin hayatın içerisinde kullanılan önemli araçların başında geldiğini öğrenmek demektir.
Matematiksel düşünce gücünü kullanabilen, problem çözebilen, bulduğu sonuçları paylaşabilen, takım içerisinde yapabilen çocukların yetiştirilmesi gelecek adına gerçekten önemlidir. Bu sebepler ışığında matematik eğitimi alırken "özel ders" seçeneği çocukların çok sağlam temellere sahip olmasını sağlayacaktır.

Matematik 1. sınıf ile 2. sınıfta problem çeşitliliğine çözüm üretmenin yanında sayılarla işlem yapmanın ne demek olduğunuda öğrenmeye başlarlar.
Toplama - çıkarmayı anlamak için öncelikle birleştirme - ayırma problemlerini çözmeleri veya sayma stratejilerinin kullanılması sayesinde olur. Öğrenciler öğrendikleri toplama - çıkarma işlemlerini, hayatın içersinde karşılaştıkları problemleri çözerken kullandıklarında öğrenme tam olarak gerçekleşir.

Çarpma - bölme işlemlerinin anlamlarını öğrenirken, öğrencilerin eşit parçalardan oluşan bir gruba sahip problemler ile çözüm üretmeleri istenir.

3. sınıfta resim - nesne ilişkisini kurmaları adına, resmi temsil eden nesneler ya da resimleri temsil eden nesneden oluşan grafikler oluşturulur.

4. sınıfta kesirlerin sayı doğrusu içerisindeki göstermeleri anlatılır. 4. sınıfta uzunlukları ölçme, tartma, sıvıları ölçme, zamanı ölçme konularıda işlenir.

İlkokulda Matematik Özel Ders'in Önemi

Özel ders diye bahsedilince velilerin büyük bir çoğunluğu "gerek yok!" , "pahalı" , "ileride alırız" gibi ifadelerle geçiştirmektedir. AMA! temel eğitimini doğru almayan ya da alamayan öğrencilerin ileride yaşadıkları sorunlar daha büyük bedellere mal olmaktadır. Eğitim çocuklarımızın ilk yıllarından itibaren önem verilmesi gereken en önemli konudur. Dolayısıyla özel ders matematik eğitimi almak demek çocuğunuzun eksiğini tamamladığı gibi hayatı anlamasını da sağlayacaktır. Matematik özel ders öğretmenlerimiz okulda verilen eğitimin kat kat üzerinde bir eğitimle öğrenciyi önüne çıkabilecek her türlü problemi anlamasını sağladığı gibi birden fazla çözüm üretecek kabiliyette kazandırmakta, Dolayısıyla özel ders lüks değil ihtiyaçtır.

Bizimle İletişime Geçin

Talep Formu.
Adınız Soyadınız(*)

E-mail(*)

Telefon(*)
Sadece numara giriniz (ülke kodlarının başında + kullanmayınız)

Talep Edilen Ders(*)

Seviye(*)

Ders Tipi(*)

(*)

Verdiğiniz bilgiler ışığında eğitim danışmanlarımız sizi arayacaktır. İlginizen dolayı teşekkür ederiz.