LYS’ de Fizik ve Özel Ders

Fizik nedir?

Everende meydana gelen doğal olayların anlaşılmasını sağlayan, deneysel gözlem ve nicel ölçüme dayanan temel bir bilim dalıdır. Tüm doğa bilimlerine kaynaklık etmektedir. Ayrıca mühendislik dallarının tümü fizik prensiplerini kullanmaktadır. Tüm doğal olayları bilimsel olarak açıklayan fizik yaşamımızın her anında vardır. Dolayısıyla evrendeki tüm olayların anlaşılmasını sağlayan fizik bir bilim dalı olmanın yanında lisans yerleştirme sınavında yani LYS’ de Fizik gençlerin geleceğini etkileyen en önemli branşlardan biri olmakla beraber fizik branşındaki başarı ise fizikten alınacak özel ders ile mümkündür.

Fizik Eğitiminde Genel Amaç nedir?

Özellikle ilkokuldan başlayan fen bilimleri eğitimiyle doğa olaylarını öğrenmeye başlarız. Daha sonra fen bilimleri kendi içinde dallara ayrılır ve bu dallardan biri de karşımıza fizik branşı olarak çıkar. Özellikle LYS ’de Fizik MF grubu için oldukça önemli bir branş olmakta ve fizikten özel dersin ne kadar önemli olduğu öne çıkmaktadır. Ancak LYS ’deki öneminden önce “fizik eğitiminin genel amaç nedir?” sorusunu cevabını bilmemiz gerekir. İşte fizik eğitiminin genel amacı:

Öğrencinin bilimsel düşüneme kabiliyetini kazandırarak geliştirmek

Öğrencinin aklını nasıl kullanabileceğini, aklını kullanma yollarını öğretmek

Bilim-teknoloji ilişkisi kurabilmek

Bir toplumun gelişmesine, ilerlemesinde bilim ve teknolojinin önemini kavratmak

Eleştirilerin yapıcı yönde olmasını öğretmek

Yapılan araştırmaların, incelemelerin, gözlemlerin ve deneylerin sonuçlarını söze, yazıya ve şekle dökebilmek

Bilimsel sonuçlara ulaşmak için ve kanunları anlayabilmek için gerekli tüm yöntemleri kullanabilmeyi öğretmekte

Bir bilim dalı olan fiziğe ilgi duymayı, günümüzde ortaya çıkan tüm yeni gelişmeleri takip edebilmeyi, kavrayabilmeyi sağlamaktadır.

İşte tüm amaçlar doğrultusunda öğrencinin gelişim ve yetenek seviyelerini de dikkate alarak uygun olan davranış özelliklerini kazanmasını sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedefler doğrultusunda ilkokuldan başlayan fen bilimleri eğitimi ortaokulda, lise ya da kolejlerde maalesef tam olarak verilemektedir. Eğitim sistemindeki bu eksiklik ise fizikten özel ders almayı zorunlu kılmaktadır.

Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) ’de Fizik Branşında Öğrencilerin Genel Durumu Nedir?

Fen bilimleri branşlarından fizik öğrencilerin temel bilgilerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Kimisi için kolay gibi gelen fizik kimisi için oldukça karmaşık ve zor gelmektedir. MF grubu için oldukça büyük önem arz eden LYS ’de fizik branşında başarıyı sağlamak için fiziği tam ya da tama yakın yapılması gerekmektedir ki LYS ’de başarıyı yakalayabilmek için fizikten özel dersi zorunlu kılmaktadır. Lisan yerleştirme sınavında fen bilimlerinden kimya ve biyoloji büyük oranda bilgiyle ve dolayısıyla da bu bilginin yorumlanmasıyla yapılabilmektedir. Fizik branşındaki sorularda ise bilginin yanında temel matematik bilgisi de gerekmektedir. Çok basit matematik işlemine gerek duyulduğundan LYS ’de fizik öğrencilerin gözünde gereğinden fazla büyümektedir. Dolayısıyla öğrenciler fizik sorularıyla uğraşmadan önyargıyla yaklaşmakta ve sorulardan kaçmaktadır. İşte tüm bu zorlukları aşabilmek hem temel bilgileri eksiksiz bir şekilde tamamlayabilmek hem de bilgileri doğru bir şekilde uygulayabilmek, bu korkunun üzerine gitmek oldukça büyük önem arz etmektedir. Bunları yapabilmeniz için ise alanında uzman, tecrübeli, her konuya ve soruya hâkim olabilen, lisans yerleştirme sınavına hazırlık süresince her aşamada yanınızda olabilecek fizik branşındaki özel ders öğretmeni tüm zorlukları kolayca aşmanızı sağlayacaktır.

Lisans Yerleştirme Sınavında fiziğin önemi nedir?

MF bölümündeki öğrenciler için LYS ’de: MF 1 puanına göre ilk önceliği olan matematik sınavın %26’sını, ikinci önceliği geometri sınavın %13’ünü, ve üçüncü önceliği ise %13’le fizik kapsamaktadır. Geleceğimizi etkileyen lisans yerleştirme sınavında iyi bir sıralamaya sahip olabilmek için en çok puan getiren üçüncü önceliğe sahip olan fizik branşın önemi kendini göstermektedir. LYS’de büyük katkıya sahip olan fizik matematikten sonra başarının düşük olduğu bir branştır. Birçok öğrencide temelde oluşan eksiklikle, korkuyla bakılan fizik branşında başarıyı sağlamak LYS ’de başarımızı en yüksek seviyeye çıkarmak için fizikten özel ders almak tek alternatiftir. Fiziğin MF puanlarındaki yüzdelikleri ise: MF 2’de İlk öncelik yine matematikte yani %16, İkinci öncelik ise %13’le fizik MF 3’de ilk öncelik yine matematikte yani %13, üçüncü öncelik ise %13’le fizik MF 4’te İlk öncelik yine matematik yani %22, ikinci öncelik ise %13’le fizik Yüzdelik dilimlerden de anlaşılacağı gibi fiziğin matematik branşından sonra ikinci öncelikte olması LYS ’de fiziğin önemini göstermektedir. Dolayısıyla da fizikten özel dersin ne kadar önemli olduğu bir kez daha bu yüzdeliklerle kendini göstermektedir

2017 LYS ’de Fizik müfredatında yapılacak değişiklikler nelerdir?

2017 yılında yapılacak müfredat değişikliği konulara göre şu şekilde olacaktır: Fiziğin doğası (hipotez, teori ve yasa kavramları kaldırıldı), Madde ve özellikler (fiziksel ve kimyasal değişimler kaldırıldı), Vektör kuvvet, Denge, Ağırlık Merkezi, Basit Makineler, Doğrusal Hareket, İtme-Momentum, Basınç, Yeryüzündeki Değişim, Sıvıların Kaldırma Kuvveti, Dinamik-Enerji, Isı ve Sıcaklık (genleşme formülleri kaldırıldı), Kuvvet ve Hareket, Düzgün Çembersel Hareket (genel çekim enerji formülleri kaldırıldı), Basit Harmonik Hareket, Dalgalar (Kararlı dalgalar, deprem dalgaları kaldırıldı), Işık (Işıktaki girişim ve kırınım formülleri kaldırıldı), Elektrik, Optik (Küresel aynalar ve mercekteki formüller kaldırıldı), Manyetizma, Modern Fizik (elektron kabukları, radyoaktivite formülleri, yıldızlardan ise yıldızsılar kaldırıldı), Atomlardan Kuarklara ve Nükleer Fizik ( özel görelilikteki göreli enerji kaldırıldı )

Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) için fizik branşına nasıl çalışılmalıdır?

LYS’de fizik branşından başarılı olmak için sadece temel bilgilerin yeterli olmadığını söylemek kesinlikle yanlış olmaz. LYS’ de fizik sorularını çözebilmek için temel bilgilerin birikimi ile bu bilgi birikiminin işlem becerisiyle harmanlanmasıyla yapılacağı tartışılmaz bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. LYS ’ye hazırlanma sürecinde düzenli ve programlı bir çalışma sağlayabilmek sizinle birlikte aynı heyecanı yaşayabilecek, doğru bir yol arkadaşı olabilecek tüm tecrübeye sahip bir öğretmen eşliğinde fizikten özel ders alarak tüm zorlukları aşabilirisiniz.

Peki, Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) için fizikten özel ders almak teknik olarak ne kazandıracak?

* Öncelikle fizikten özel ders almak konuların planlı ve programlı bir şekilde düzenli çalışılmasını sağlar.

* Fizikten özel ders almak temeldeki eksikliklerin belirlenip giderilmesinde yüzde yüz çözüm sunar.

* Matematikle ilişkili olan konularda fizik soruları çözülürken kolay ilişki kurmaya öğretmektedir.

* Fizikten özel ders almak soru şekillerini ezberlemek yerine daha iyi anlamayı, analiz ettirmeyi sağlar.

* Fizik konularıyla ilgili oldukça farklı soru şekilleri, sorularda dikkat edilmesi gereken noktalar fizik ile ilgili soru çözerken tahmin edilenden daha çok tecrübe ve pratiklik kazanmayı sağlar.

* Özel ders düzenli konu tekrarını, tekrardan sonra soru çözümünü sağlar.

* Fizik konularındaki formüller birbiriyle bağlantılıdır ve fizikten alacağınız özel dersle bu bağıntıyı rahat kurmanızı sağlayacaktır.

* Fizikte soru şekilleri çok çeşitli gibi görünse de oldukça birbirine benzemektedir. Fizikten alınan özel ders size bu soruların birbirine ne kadar benzediğini, dikkat odaklanma ve sorular arsında ilişki kurmaya yardımcı olmaktadır.

* Her denemede netlerinizin artmasını sağlayacak ve denemelerdeki hatalarınızın sebebinin bilgisizlikten mi konu eksikliğinden mi yoksa dikkatsizlikten mi olduğunu her özel ders sırasında tespit ederek tüm sorunlar çözülerek tam donanımlı olarak sınava hazırlanmış olacaksınız.

* Özel ders psikolojik anlamda en çok yorulduğunuz, bittiğinizi hissettiğiniz anda bile sizi kendinize getirmeyi, isteseniz de fizikten özel ders alarak uyguladığınız programı aksatmadan uygulamaya yardımcı olur.

Lisans Yerleştirme Sınavına (LYS)’ye hazırlanma süresince fizikten özel ders almak nasıl bir etki oluşturacaktır?

Lisans Yerleştirme Sınavında LYS’ de fizik branşından 30 soru sorulmakta ve bu da Fizik müfredatında yer alan her konudan soru çıkacağını göstermektedir. Fizik branşını yapamayacağınızı düşünmektense bunu gerçekten yapabileceğinizi başarabileceğinizi düşünmek, bunun için mutlaka fizikten özel ders alarak destek almak LYS’ de fizik sorularının büyük bir kısmını ya da tamamını çözmenize yardımcı olacaktır. Bire bir özel derste fiziğin dünyasını keşfederek çalışmaktan zevk alabilmeyi, çalışma süresince motivasyon düşüklüğüne izin vermeyerek canlı ve dinamik bir hazırlanma süreci geçirmenizi sağlayacaktır. Çözülemeyen her soruda, anlaşılmayan her konuda özel ders öğretmeni tarafından anında müdahale teme şansı yakalayacak, fizik sorularıyla ilgili önemli pratik yollar öğrenmiş olacaksınız. Milyonlarca öğrenciyle yarıştığınız LYS’ de fizikten özel ders alarak yüzlerce hatta milyonlarca öğrencinin önüne geçme şansı yakalayacaksınız. Tüm bu bilgiler doğrultusunda ders olan fiziğin üzerine gitmeyi, zoru başarabilmeyi sağlamak sizin geleceğinizi etkileyen LYS’ de ayrıcalıklı yaparken hayat da devamlı başarılı olmayı sağlayacak ve her zaman herkesten bir adım önde olmaya yardımcı olacaktır.

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3