ozelders-iletisimCoğrafya Özel Ders

Coğrafya

ozelders-cografyaSözel ve eşit ağırlık öğrencilerinin korkulu rüyası olan coğrafya, yarışta kendisine artı katar diye sayısal alan öğrencilerinin de hücum ettiği bir alan haline dönüşmüştür. Tabi ilk bakışta sözel ve ezberlemesi kolay görünen bu ders, zaman geçtikçe öğrenciler için karmaşık ve içinden çıkılamaz hale gelmektedir.

Katsayısal olarak bakıldığında üniversite giriş sınavında puan getirisi düşük gibi görünse de net oranının düşük oluşu nedeniyle ülke ortalamasını geçenlere sıralamada büyük avantaj sağlamaktadır. Bu nedenle de üzerinde durulması gereken, detaylı ve sistemli bir çalışma isteyen bir derstir.

Coğrafya konuları bir hayli kalabalık olduğundan öğrencinin öncelikleri belirlemeye ve soruları analiz ederek muhtemel sorulara hazırlanmaya ihtiyacı vardır. Bu kadar kritik bir ders için tek başına çalışmaya çalışmak, başlı başına bir risktir. Kalabalık öğrenme ortamları da öğrencilerin gelişimlerinde ve sınava hazırlık süreçlerinin verimliğinin önünde bir engeldir.

Özel ders, öğrencinin bireysel ihtiyacına yönelik bir çalışma sistemidir. Özellikle zorlanılan, daha detaylı bir çalışma isteyen alanlarla ilgili özel ders almak, öğrenciye büyük bir yardımcıdır. Coğrafya da bu alanlardan biridir. Öğrencinin pratik konu anlatımları, kolay ve eğlenceli ezberletme teknikleri ve bol bol açıklamalı soru çözümlerine ihtiyacı olacaktır.

Son yıllarda gelen sorular, özellikle coğrafya gibi konuları kalabalık alanlarda ezberleyerek çalışan öğrencilerin tabir-i caizse kalem oynatamadığı ve yorumla bilgiyi harmanlayan tarzdadır. Bu da demek oluyor ki bir konunun bir saatte anlatılması, ardından iki test çözülmesi ve anlatılanların evde bir kez tekrar edilmesi yeterli değildir. Öğrencinin ayrıca bir çalışma programına ve kendisine rehberlik edecek bir uzmana ihtiyacı vardır.

Özel dersi diğerlerinden ayıran nokta bireysele inmesinden ziyade belli bir sistemle gitmesidir. Unutmayın son gece ya da son hafta alınan hızlandırılmış bir özel ders çok da verimli olmayacaktır. En başta doğru öğretmenle bir sistem oturmaya dikkat edin ki işiniz şansa kalmasın.

Haydi gençler, kim korkar coğrafyadan?

Çoğrafya konuları:

1 Dünyanın Şekli ve Coğrafi Konum
2 Dünyanın Hareketleri
3 Harita Bilgisi
4 İklim Bilgisi
5 İç ve Dış Kuvvetler
6 Beşeri Coğrafya
7 Ekonomik Faaliyet Türleri
Add a comment

Özel Ders İletişim 

  • Özle Ders Telefon: 0 212 552 94 90
  • Özel Ders e-mail: info@bogaziciders.com
  • Özel Ders Web: www.bogaziciders.com
  • Özel Ders Adres: Bahçelievler